Liên quan thủy sản

C.T.T.Hằng

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Bến Tre
H.V.Thương

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản (Đại học Hải Phòng)

Mong muốn làm việc Miền Bắc, miền Trung, miền Nam
N.H.T.Tiên

Đại Học

Mong muốn làm việc Tp.HCM, Bình Dương và các tỉnh Miền Tây
P.N.Liên

Kỹ sư Quản lý nguồn lợi thủy sản - ĐH Cần Thơ; Cử nhân Kinh tế Tài Chính Ngân hàng - ĐH Cần Thơ; Trình độ Ngoại ngữ: A, B; Trình độ Tin học: A, B

Mong muốn làm việc Sóc Trăng, Cần Thơ
C.K.Ngọc

Kỹ sư Thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
N.T.Anh

Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, đại học Nông Lâm Tp HCM

Mong muốn làm việc Bến Tre, các tỉnh miền Tây, ...
H.T.Thắm

Đại học

Mong muốn làm việc Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, các tỉnh miền Nam
B.H.Bình

Đại học chính quy - ĐH Nha Trang

Mong muốn làm việc miền Trung (ưu tiên Bình Định)
N.T.K.Ngân

Kỹ sư thủy sản ĐH Nông Lâm TP HCM

Mong muốn làm việc Cố định
D.H.Vị

Đại học chính quy trường đại học Nông Lâm TP.HCM

Mong muốn làm việc Bến Tre
H.H.Vinh

Đại học chính quy

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây (ưu tiên Kiên Giang và Cần Thơ)
L.V.Phước

Thạc sĩ khoa học nông nghiệp ngành thủy sản

Mong muốn làm việc thành phố HCM, ĐBSCL
L.T.B.Nguyên

Cử nhân Bệnh học Thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Trung
T.T.T.Phụng

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Đồng Bằng Sông Cửu Long
L.M.Thường

Đại học

Mong muốn làm việc TP. HCM
T.T.B.Bảy

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản trường ĐH Nông Lâm TpHCM.

Mong muốn làm việc TpHCM, BR-VT và các tỉnh miền Tây
N.C.Linh

Tốt nghiệp đại học thủy sản

Mong muốn làm việc Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng
N.T.T.Thương

Đại Học

Mong muốn làm việc Tp HCM, các tỉnh miền Nam
L.T.Dep

Cao Đẳng

Mong muốn làm việc Tiền Giang, Hồ Chí Minh
N.T.Dũng

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tùy công việc