Liên quan thủy sản

P.H.Vũ

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình
H.H.Hận

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Toàn Quốc
N.V.Cường

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền Tây
H.V.Hưng

Bệnh học thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Tây (ưu tiên Cà Mau)
T.V.Công

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Sóc Trăng
H.H.Nam

Đại học nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tòan quốc
C.T.T.Hằng

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Bến Tre
H.V.Thương

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản (Đại học Hải Phòng)

Mong muốn làm việc Miền Bắc, miền Trung, miền Nam
N.H.T.Tiên

Đại Học

Mong muốn làm việc Tp.HCM, Bình Dương và các tỉnh Miền Tây
P.N.Liên

Kỹ sư Quản lý nguồn lợi thủy sản - ĐH Cần Thơ; Cử nhân Kinh tế Tài Chính Ngân hàng - ĐH Cần Thơ; Trình độ Ngoại ngữ: A, B; Trình độ Tin học: A, B

Mong muốn làm việc Sóc Trăng, Cần Thơ
C.K.Ngọc

Kỹ sư Thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Nam
N.T.Anh

Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, đại học Nông Lâm Tp HCM

Mong muốn làm việc Bến Tre, các tỉnh miền Tây, ...
H.T.Thắm

Đại học

Mong muốn làm việc Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, các tỉnh miền Nam
B.H.Bình

Đại học chính quy - ĐH Nha Trang

Mong muốn làm việc miền Trung (ưu tiên Bình Định)
N.T.K.Ngân

Kỹ sư thủy sản ĐH Nông Lâm TP HCM

Mong muốn làm việc Cố định
D.H.Vị

Đại học chính quy trường đại học Nông Lâm TP.HCM

Mong muốn làm việc Bến Tre
H.H.Vinh

Đại học chính quy

Mong muốn làm việc Các tỉnh miền tây (ưu tiên Kiên Giang và Cần Thơ)
L.V.Phước

Thạc sĩ khoa học nông nghiệp ngành thủy sản

Mong muốn làm việc thành phố HCM, ĐBSCL
L.T.B.Nguyên

Cử nhân Bệnh học Thủy sản

Mong muốn làm việc Miền Trung
T.T.T.Phụng

Cao đẳng

Mong muốn làm việc Đồng Bằng Sông Cửu Long