Liên quan thủy sản

H.T.N.Phấn

Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây
L.T.D.Lài

Kĩ sư nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Tiền Giang, Cà Mau, ĐBSCL
L.Q.Tú

Kĩ sư thủy sản

Mong muốn làm việc TPHCM, Long An
P.V.Thanh

Đại học

Mong muốn làm việc HCM, Bình dương
N.T.T.Kiên

Đại học Quản Lý Nghề cá Trường ĐH Cần Thơ.

Mong muốn làm việc Cần Thơ
N.V.Dũng

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc Long An
N.Q.Sơn

Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Mong muốn làm việc ĐBSCL