Giá Cá điêu hồng tại ao

Cá điêu hồng tại ao giá: 26.000 đồng/kg, cập nhật ngày 15-10-2018, giảm -10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá điêu hồng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 15-10-2018 26.000 đ -10.000 MIN
Ngày 08-10-2018 36.000 đ -2.000
Ngày 25-09-2018 38.000 đ 2.000
Ngày 11-07-2018 36.000 đ 2.000
Ngày 24-05-2018 34.000 đ -2.000
Ngày 22-05-2018 36.000 đ 2.000
Ngày 16-05-2018 34.000 đ 7.000
Ngày 06-04-2018 27.000 đ -6.000
Ngày 29-03-2018 33.000 đ 5.000
Ngày 11-07-2017 28.000 đ -1.000
Ngày 30-03-2017 29.000 đ 3.000
Ngày 06-03-2017 26.000 đ -9.000
Ngày 06-04-2016 35.000 đ 2.000
Ngày 12-03-2016 33.000 đ 3.000
Ngày 01-10-2015 30.000 đ -3.000
Ngày 15-08-2015 33.000 đ -1.000
Ngày 06-05-2015 34.000 đ -1.000
Ngày 11-06-2014 35.000 đ 3.000
Ngày 01-04-2014 32.000 đ
Ngày 08-03-2014 32.000 đ -1.000
Ngày 04-03-2014 33.000 đ -9.000
Ngày 26-02-2014 42.000 đ
Ngày 09-02-2014 42.000 đ 5.000
Ngày 19-01-2014 37.000 đ -1.000
Ngày 31-12-2013 38.000 đ
Ngày 10-11-2013 38.000 đ 1.000
Ngày 28-10-2013 37.000 đ -6.000
Ngày 22-10-2013 43.000 đ MAX
Ngày 13-10-2013 43.000 đ
Ngày 02-10-2013 43.000 đ 0 --