Giá Cá điêu hồng tại ao

Cá điêu hồng tại ao giá: 33.500 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá điêu hồng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 33.500 đ
Ngày 21-10-2020 33.500 đ
Ngày 12-10-2020 33.500 đ
Ngày 07-10-2020 33.500 đ -2.000
Ngày 25-09-2020 35.500 đ 3.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!