Giá Cá điêu hồng tại ao

Cá điêu hồng tại ao giá: 28.000 đồng/kg, cập nhật ngày 08-04-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá điêu hồng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 08-04-2020 28.000 đ
Ngày 01-04-2020 28.000 đ
Ngày 24-03-2020 28.000 đ -4.000
Ngày 03-02-2020 32.000 đ 2.000
Ngày 11-09-2019 30.000 đ -3.000
Ngày 16-07-2019 33.000 đ 7.000
Ngày 24-04-2019 26.000 đ -2.000 MIN
Ngày 10-04-2019 28.000 đ -7.000
Ngày 10-12-2018 35.000 đ -2.000
Ngày 06-12-2018 37.000 đ 2.000
Ngày 06-11-2018 35.000 đ -1.000
Ngày 22-10-2018 36.000 đ 8.000
Ngày 17-10-2018 28.000 đ 2.000
Ngày 15-10-2018 26.000 đ -10.000
Ngày 08-10-2018 36.000 đ -2.000
Ngày 25-09-2018 38.000 đ 2.000 MAX
Ngày 11-07-2018 36.000 đ 2.000
Ngày 24-05-2018 34.000 đ -2.000
Ngày 22-05-2018 36.000 đ 2.000
Ngày 16-05-2018 34.000 đ 7.000
Ngày 06-04-2018 27.000 đ -6.000
Ngày 29-03-2018 33.000 đ 5.000
Ngày 11-07-2017 28.000 đ -1.000
Ngày 30-03-2017 29.000 đ 3.000
Ngày 06-03-2017 26.000 đ -9.000
Ngày 06-04-2016 35.000 đ 2.000
Ngày 12-03-2016 33.000 đ 3.000
Ngày 01-10-2015 30.000 đ -3.000
Ngày 15-08-2015 33.000 đ -1.000
Ngày 06-05-2015 34.000 đ 0 --