Cá điêu hồng tại ao

Giá Cá điêu hồng tại ao

Cá điêu hồng tại ao giá: 35.000 đồng/kg, cập nhật ngày 18-05-2021, tăng 500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá điêu hồng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 18-05-2021 35.000 đ 500
Ngày 17-05-2021 34.500 đ -1.500
Ngày 14-05-2021 36.000 đ 1.000
Ngày 13-05-2021 35.000 đ 500
Ngày 12-05-2021 34.500 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!