Giá Cá điêu hồng tại ao

36.000 đồng/kg

Cá điêu hồng tại ao giá 36.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, tăng 500 đồng so với lần trước.

Cá điêu hồng hôm nay giá 36.000 đồng/kg loại Cá điêu hồng tại ao ghi nhận từ ngày 03-12-2021 bởi tiendat tại khu vực Đồng Tháp.

Cá điêu hồng tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá điêu hồng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá điêu hồng tại ao

03/12/2021 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
01/12/2021 36.000 đ 500 Tepbac
29/11/2021 35.500 đ Tepbac
28/11/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp size 500-600
25/11/2021 35.500 đ 1.000 Tepbac
24/11/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
21/11/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
20/11/2021 34.500 đ 500 Tepbac
19/11/2021 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
19/11/2021 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
17/11/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
16/11/2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
16/11/2021 34.000 đ 1.000 Tepbac
15/11/2021 35.000 đ 500 Tepbac
14/11/2021 34.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
13/11/2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
13/11/2021 34.500 đ 500 Tepbac
12/11/2021 35.000 đ Tepbac
12/11/2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
11/11/2021 35.000 đ Tepbac
10/11/2021 37.000 đ tiendat Đồng Tháp
09/11/2021 40.000 đ tiendat Đồng Tháp
09/11/2021 35.000 đ 1.000 Tepbac
08/11/2021 40.000 đ tiendat Đồng Tháp
08/11/2021 36.000 đ 1.000 Tepbac
05/11/2021 40.000 đ tiendat Đồng Tháp
05/11/2021 35.000 đ 500 Tepbac
04/11/2021 40.000 đ tiendat Đồng Tháp
04/11/2021 35.500 đ Tepbac
03/11/2021 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
03/11/2021 35.500 đ 500 Tepbac
02/11/2021 35.000 đ Tepbac
01/11/2021 35.000 đ Tepbac
31/10/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
30/10/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
30/10/2021 35.000 đ Tepbac
29/10/2021 35.000 đ Tepbac
27/10/2021 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
26/10/2021 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
25/10/2021 35.000 đ Tepbac
24/10/2021 36.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
24/10/2021 35.000 đ Tepbac
22/10/2021 35.500 đ tiendat Đồng Tháp
22/10/2021 35.000 đ Tepbac
21/10/2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
21/10/2021 35.000 đ Tepbac
20/10/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
20/10/2021 35.000 đ Tepbac
19/10/2021 35.500 đ tiendat Đồng Tháp
19/10/2021 35.000 đ 1.000 Tepbac
18/10/2021 39.000 đ tiendat Đồng Tháp
16/10/2021 34.000 đ 500 Tepbac
15/10/2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
13/10/2021 35.000 đ tiendat Đồng Tháp
13/10/2021 34.500 đ 500 Tepbac
12/10/2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
12/10/2021 35.000 đ Tepbac
10/10/2021 35.000 đ Tepbac
09/10/2021 35.000 đ Tepbac
08/10/2021 35.000 đ Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!