Giá Cá điêu hồng tại ao

Cá điêu hồng tại ao giá: 30.000 đồng/kg, cập nhật ngày 12-08-2020, giảm -4.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá điêu hồng tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 12-08-2020 30.000 đ -4.000
Ngày 03-08-2020 34.000 đ -1.000
Ngày 22-07-2020 35.000 đ 4.000
Ngày 13-07-2020 31.000 đ -7.000
Ngày 02-07-2020 38.000 đ 2.500 MAX

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!