Giá Cá diêu hồng tại chợ

Cá điêu hồng hôm nay giá 30.000 đồng/kg loại Cá diêu hồng tại chợ ghi nhận từ ngày 28-02-2024 bởi mai.ca tại khu vực Long An.

Cá diêu hồng tại chợ

Biểu đồ thống kê giá Cá diêu hồng tại chợ theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá diêu hồng tại chợ

18:07:42 28-02-2024 30.000 đ mai.ca Long An
12:19:58 28-02-2024 28.000 đ anbinhait Vĩnh Long
23:46:44 01-10-2023 95.000 đ 63.000 Tepbac
23:40:04 02-04-2022 32.000 đ 2.500 Tepbac
21:35:35 23-03-2022 34.000 đ tiennguyenca Đồng Tháp
12:03:09 18-03-2022 39.500 đ tiendat Đồng Tháp
23:50:42 14-03-2022 34.500 đ 4.500 Tepbac
14:32:00 10-03-2022 50.000 đ khucthuydu Hồ Chí Minh
22:50:58 26-02-2022 39.000 đ 1.000 Tepbac
20:41:12 22-02-2022 31.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:33:44 07-01-2022 40.000 đ 1.000 Tepbac
14:40:42 30-12-2021 40.000 đ tiendat Đồng Nai
14:40:24 30-12-2021 43.000 đ tiendat Đồng Nai
14:39:54 30-12-2021 37.000 đ tiendat Đồng Nai
17:05:44 21-12-2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
00:20:06 01-12-2021 40.000 đ 6.000 Tepbac
20:08:00 27-11-2021 34.000 đ 2.000 Tepbac
20:36:52 26-11-2021 35.500 đ tiendat Đồng Tháp
21:42:07 06-11-2021 36.000 đ 49.000 Tepbac
19:58:47 18-10-2021 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
13:37:36 24-08-2021 40.000 đ 0942075272 Hải Dương
07:48:48 13-08-2021 41.000 đ tiendat Đồng Tháp
09:18:51 11-08-2021 85.000 đ 38.000 Tepbac
15:20:24 04-02-2021 47.000 đ 2.000 Tepbac
17:04:03 24-03-2020 45.000 đ 2.000 Tepbac
14:28:11 03-02-2020 47.000 đ 3.000 Tepbac
09:46:57 25-09-2018 50.000 đ 5.000 Tepbac
15:04:37 29-01-2018 45.000 đ 1.000 Tepbac
15:07:14 23-01-2018 44.000 đ 2.000 Tepbac
16:08:13 11-01-2018 42.000 đ 3.000 Tepbac
15:46:38 04-01-2018 45.000 đ 7.000 Tepbac
19:11:03 06-04-2016 52.000 đ 4.000 Tepbac
00:53:56 12-03-2016 48.000 đ 7.000 Tepbac
14:12:05 01-10-2015 55.000 đ 5.000 Tepbac
07:52:16 15-08-2015 50.000 đ 1.000 Tepbac
22:44:03 06-05-2015 49.000 đ 1.000 Tepbac
11:03:34 01-04-2014 50.000 đ Tepbac
11:46:47 26-02-2014 50.000 đ Tepbac
19:40:27 09-02-2014 50.000 đ 5.000 Tepbac
21:37:37 19-01-2014 45.000 đ Tepbac
06:54:43 31-12-2013 45.000 đ 1.000 Tepbac
10:04:10 10-11-2013 46.000 đ 1.000 Tepbac
22:41:13 30-10-2013 45.000 đ 3.000 Tepbac
18:45:45 13-10-2013 48.000 đ 1.000 Tepbac
19:03:01 02-10-2013 47.000 đ 2.000 Tepbac
09:01:48 28-09-2013 45.000 đ 10.000 Tepbac
19:55:37 11-09-2013 55.000 đ Tepbac
21:46:36 21-08-2013 55.000 đ Tepbac
08:36:31 04-08-2013 55.000 đ Tepbac
16:56:23 05-07-2013 55.000 đ 10.000 Tepbac
20:20:43 09-01-2013 65.000 đ 3.000 Tepbac
14:55:46 09-03-2012 62.000 đ 62.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!