Giá Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại

79.000 đồng/kg

Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại giá 79.000 đồng/kg cập nhật ngày 18-03-2024, Giảm 1.000 đồng so với lần trước.

Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại

Biểu đồ thống kê giá Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại

02:53:18 18-03-2024 79.000 đ 1.000 Tepbac
23:39:54 13-03-2024 80.000 đ 3.000 Tepbac
01:37:30 12-03-2024 83.000 đ Tepbac
23:33:00 09-03-2024 83.000 đ 2.000 Tepbac
14:52:49 06-03-2024 85.000 đ 5.000 Tepbac
21:27:01 03-03-2024 80.000 đ 1.000 Tepbac
12:00:24 29-02-2024 79.000 đ Tepbac
09:53:40 26-02-2024 79.000 đ 2.000 Tepbac
09:46:58 21-02-2024 81.000 đ 2.000 Tepbac
14:06:11 01-02-2024 79.000 đ 3.000 Tepbac
16:13:52 29-01-2024 76.000 đ 7.000 Tepbac
17:02:29 25-01-2024 83.000 đ 6.000 Tepbac
09:41:49 22-01-2024 77.000 đ 3.000 Tepbac
09:40:18 16-01-2024 80.000 đ 5.000 Tepbac
09:19:53 15-01-2024 85.000 đ 1.000 Tepbac
10:28:14 10-01-2024 86.000 đ 1.000 Tepbac
17:54:58 05-01-2024 85.000 đ Tepbac
11:45:11 26-12-2023 85.000 đ 20.000 Tepbac
23:18:34 14-10-2023 105.000 đ 10.000 Tepbac
23:49:50 01-10-2023 95.000 đ 5.000 Tepbac
01:32:35 24-09-2023 100.000 đ 40.000 Tepbac
17:04:11 19-07-2023 140.000 đ 5.000 Tepbac
21:09:15 30-06-2023 140.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:02:58 16-06-2023 140.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:47:50 16-05-2023 135.000 đ Tepbac
01:31:04 21-04-2023 135.000 đ 5.000 Tepbac
01:36:28 14-04-2023 130.000 đ 5.000 Tepbac
02:20:04 15-03-2023 135.000 đ 5.000 Tepbac
23:28:06 24-02-2023 140.000 đ Tepbac
02:00:47 16-02-2023 140.000 đ Tepbac
03:20:59 02-02-2023 140.000 đ 10.000 Tepbac
23:38:45 11-01-2023 130.000 đ 5.000 Tepbac
17:51:34 23-12-2022 125.000 đ 5.000 Tepbac
22:49:14 12-12-2022 130.000 đ 5.000 Tepbac
22:48:05 07-12-2022 130.000 đ nguyenngal Đồng Tháp
22:39:20 30-11-2022 125.000 đ 5.000 Tepbac
22:19:12 24-11-2022 130.000 đ 5.000 Tepbac
20:53:10 04-11-2022 135.000 đ Tepbac
22:08:46 28-10-2022 135.000 đ Tepbac
16:07:34 14-10-2022 135.000 đ 5.000 Tepbac
18:43:36 05-10-2022 130.000 đ chimuoi Cần Thơ
17:58:17 27-09-2022 130.000 đ 5.000 Tepbac
20:05:56 07-05-2022 125.000 đ 5.000 Tepbac
23:31:34 17-04-2022 125.000 đ chimuoi Cần Thơ
23:53:59 12-03-2022 120.000 đ chimuoi Cần Thơ
21:39:36 04-03-2022 130.000 đ 10.000 Tepbac
22:38:54 16-02-2022 140.000 đ Tepbac
23:45:49 28-01-2022 140.000 đ 10.000 Tepbac
00:23:57 26-01-2022 135.000 đ nguyenngal Đồng Tháp
22:35:25 23-01-2022 135.000 đ chimuoi Cần Thơ
23:39:36 20-01-2022 130.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
22:53:44 18-01-2022 130.000 đ chimuoi Cần Thơ
16:43:55 15-01-2022 130.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
23:46:00 12-01-2022 130.000 đ Tepbac
23:05:17 11-01-2022 130.000 đ chimuoi Cần Thơ
22:13:11 09-01-2022 130.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
23:33:16 07-01-2022 130.000 đ Tepbac
16:41:27 03-01-2022 130.000 đ 5.000 Tepbac
16:16:28 02-01-2022 130.000 đ chimuoi Cần Thơ
14:33:48 30-12-2021 125.000 đ 5.000 Tepbac
13:22:33 29-12-2021 115.000 đ chimuoi Cần Thơ
13:22:04 29-12-2021 125.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
23:34:04 27-12-2021 130.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
21:50:33 24-12-2021 120.000 đ chimuoi Cần Thơ
23:03:58 18-12-2021 120.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
19:23:32 17-12-2021 115.000 đ chimuoi Cần Thơ
18:58:52 14-12-2021 120.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
20:44:12 12-12-2021 120.000 đ Tepbac
23:34:19 11-12-2021 120.000 đ 5.000 Tepbac
23:34:39 10-12-2021 120.000 đ nguyenngal Sóc Trăng
23:27:38 10-12-2021 115.000 đ chimuoi Cần Thơ
23:53:44 09-12-2021 115.000 đ 10.000 Tepbac
20:23:30 08-11-2021 125.000 đ 125.000 Tepbac
09:08:10 07-09-2021 180.000 đ 0942075272 Hà Nội
08:05:24 27-08-2021 115.000 đ 0942075272 Vĩnh Long
07:07:03 17-08-2021 115.000 đ 0942075272 Bạc Liêu

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!