Giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

95.000 đồng/kg

Cá mè vinh giống (300 con/kg) giá 95.000 đồng/kg cập nhật ngày 04-03-2022, tăng 15.000 đồng so với lần trước.

Cá mè vinh hôm nay giá 80.000 đồng/kg loại Cá mè vinh giống (300 con/kg) ghi nhận từ ngày 30-03-2022 bởi Huynhdang tại khu vực Đồng Tháp.

Cá mè vinh giống (300 con/kg)

Biểu đồ thống kê giá Cá mè vinh giống (300 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

30/03/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
04/03/2022 95.000 đ 15.000 Tepbac
22/02/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/02/2022 80.000 đ 10.000 Tepbac
28/01/2022 90.000 đ 20.000 Tepbac
26/01/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/01/2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/01/2022 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
17/01/2022 70.000 đ 15.000 Tepbac
11/01/2022 115.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
07/01/2022 85.000 đ 3.000 Tepbac
24/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22/12/2021 82.000 đ 2.000 Tepbac
21/12/2021 80.000 đ Tepbac
18/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/12/2021 80.000 đ Tepbac
11/12/2021 80.000 đ Tepbac
10/12/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
09/12/2021 80.000 đ 10.000 Tepbac
08/12/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/12/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
01/12/2021 70.000 đ Tepbac
28/11/2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19/11/2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/11/2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
13/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08/11/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
03/11/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
30/10/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
27/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
24/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
15/10/2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
12/10/2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
10/10/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
09/10/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
04/10/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp size 120-150 con/kg
25/09/2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp Size 120-150

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!