Giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

Cá mè vinh hôm nay giá 126.000 đồng/kg loại Cá mè vinh giống (300 con/kg) ghi nhận từ ngày 30-07-2022 bởi hoangdu tại khu vực Sóc Trăng.

Cá mè vinh giống (300 con/kg)

Biểu đồ thống kê giá Cá mè vinh giống (300 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá mè vinh giống (300 con/kg)

23:08:32 30-07-2022 126.000 đ hoangdu Sóc Trăng
22:18:37 06-07-2022 190.000 đ 5deptv Trà Vinh
19:23:48 30-03-2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:35:35 04-03-2022 95.000 đ 15.000 Tepbac
20:45:50 22-02-2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:02:33 08-02-2022 80.000 đ 10.000 Tepbac
23:41:55 28-01-2022 90.000 đ 20.000 Tepbac
00:22:44 26-01-2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:27:18 20-01-2022 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:50:04 18-01-2022 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20:51:12 17-01-2022 70.000 đ 15.000 Tepbac
23:08:16 11-01-2022 115.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:28:03 07-01-2022 85.000 đ 3.000 Tepbac
22:01:00 24-12-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:27:33 22-12-2021 82.000 đ 2.000 Tepbac
17:07:43 21-12-2021 80.000 đ Tepbac
22:55:36 18-12-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20:53:51 12-12-2021 80.000 đ Tepbac
23:31:06 11-12-2021 80.000 đ Tepbac
22:44:58 10-12-2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:50:23 09-12-2021 80.000 đ 10.000 Tepbac
20:12:39 08-12-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:26:00 03-12-2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
00:24:24 01-12-2021 70.000 đ Tepbac
22:34:34 28-11-2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
20:09:42 27-11-2021 70.000 đ 5.000 Tepbac
23:48:44 20-11-2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:00:03 20-11-2021 65.000 đ 10.000 Tepbac
19:58:10 19-11-2021 65.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:36:05 16-11-2021 75.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:15:58 16-11-2021 75.000 đ 20.000 Tepbac
22:04:05 13-11-2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:54:45 12-11-2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19:56:32 08-11-2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18:11:44 08-11-2021 95.000 đ Tepbac
21:49:56 06-11-2021 95.000 đ Tepbac
19:22:18 05-11-2021 95.000 đ Tepbac
19:31:58 03-11-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:58:47 02-11-2021 95.000 đ Tepbac
22:12:10 30-10-2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
08:39:17 29-10-2021 95.000 đ Tepbac
19:35:26 27-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
19:25:02 25-10-2021 95.000 đ 10.000 Tepbac
21:25:21 24-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
18:29:19 24-10-2021 85.000 đ Tepbac
21:47:07 21-10-2021 85.000 đ Tepbac
17:26:54 19-10-2021 85.000 đ Tepbac
20:07:57 18-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
22:45:59 16-10-2021 95.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
21:37:42 16-10-2021 85.000 đ 85.000 Tepbac
21:53:53 15-10-2021 85.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:16:12 12-10-2021 80.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:43:36 10-10-2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
23:15:56 09-10-2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
15:16:52 04-10-2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
17:39:29 25-09-2021 105.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
15:30:12 14-09-2021 60.000 đ Huynhtien Tiền Giang
10:10:03 28-08-2021 60.000 đ Huynhtien Tiền Giang
09:57:10 26-08-2021 55.000 đ Huynhtien Tiền Giang
09:05:09 25-08-2021 55.000 đ Huynhtien Tiền Giang
09:51:52 24-08-2021 55.000 đ Huynhtien Tiền Giang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!