Giá Cá chim giống

Giống thủy sản hôm nay giá 2.000 đồng/con loại Cá chim giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá chim giống

Biểu đồ thống kê giá Cá chim giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chim giống

22/02/2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
07/01/2022 100.000 đ Tunglaitom Quảng Ninh size 7-8 lạng
07/01/2022 97.000 đ Tunglaitom Quảng Ninh size 6-7 lạng
29/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/12/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23/11/2021 2.000 đ nguyenthom Tuyên Quang Giống Đường Nghiệp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!