Giá Cá trắm cỏ giống

75.000 đồng/kg

Cá trắm cỏ giống giá 75.000 đồng/kg cập nhật ngày 17-01-2022, tăng 24.000 đồng so với lần trước.

Giống thủy sản hôm nay giá 75.000 đồng/kg loại Cá trắm cỏ giống ghi nhận từ ngày 22-02-2022 bởi nguyenthom tại khu vực Tuyên Quang.

Cá trắm cỏ giống

Biểu đồ thống kê giá Cá trắm cỏ giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trắm cỏ giống

22/02/2022 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17/01/2022 75.000 đ 24.000 Tepbac
29/12/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
24/12/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
21/12/2021 51.000 đ 24.000 Tepbac
17/12/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
12/12/2021 75.000 đ Tepbac
08/12/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang mẫu to
04/12/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
29/11/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size nhỏ
29/11/2021 75.000 đ 74.000 Tepbac
26/11/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
26/11/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size nhỏ
25/11/2021 1.000 đ 1.000 Tepbac
23/11/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang mẫu nhỏ
23/11/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang mẫu to

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!