Giá Cá trắm cỏ giống

Giống thủy sản hôm nay giá 90.000 đồng/kg loại Cá trắm cỏ giống ghi nhận từ ngày 15-04-2023 bởi tampm tại khu vực Đồng Tháp.

Cá trắm cỏ giống

Biểu đồ thống kê giá Cá trắm cỏ giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trắm cỏ giống

15/04/2023 90.000 đ tampm Đồng Tháp
22/02/2022 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
26/01/2022 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/12/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
24/12/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
17/12/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
08/12/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang mẫu to
04/12/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
29/11/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
29/11/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size nhỏ
26/11/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size to
26/11/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang size nhỏ
23/11/2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang mẫu nhỏ
23/11/2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang mẫu to

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!