Giá Cá trắm cỏ giống

Giống thủy sản hôm nay giá 90.000 đồng/kg loại Cá trắm cỏ giống ghi nhận từ ngày 15-04-2023 bởi tampm tại khu vực Đồng Tháp.

Cá trắm cỏ giống

Biểu đồ thống kê giá Cá trắm cỏ giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá trắm cỏ giống

08:57:49 15-04-2023 90.000 đ tampm Đồng Tháp
20:47:38 22-02-2022 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
00:30:02 26-01-2022 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:54:59 17-01-2022 75.000 đ 24.000 Tepbac
13:08:26 29-12-2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
21:48:04 24-12-2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
17:08:04 21-12-2021 51.000 đ 24.000 Tepbac
19:08:06 17-12-2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:48:57 12-12-2021 75.000 đ Tepbac
20:23:09 08-12-2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
23:39:56 04-12-2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:26:07 29-11-2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:25:50 29-11-2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:05:42 29-11-2021 75.000 đ 74.000 Tepbac
20:43:47 26-11-2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
20:43:33 26-11-2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
18:01:39 25-11-2021 1.000 đ 1.000 Tepbac
23:00:14 23-11-2021 80.000 đ nguyenthom Tuyên Quang
22:59:51 23-11-2021 75.000 đ nguyenthom Tuyên Quang

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!