Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 24-04-2024

0379741284

Cua thịt

210.000đ Bình Dương
Cua siêu ốm
0379741284

Cua thịt

200.000đ Bình Dương
Cua siêu mập

Cập nhật ngày 18-04-2024

Cập nhật ngày 16-04-2024

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

65.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

27.500đ 300
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

160.000đ 5.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac