Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 31-03-2023

Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

180.000đ 20.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

240.000đ 40.000
Tepbac
thuysansach
thuysansach
5deptv
5deptv
5deptv
Trungtsss

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

100.000đ Sóc Trăng
ao bat, dap da, xem mau xanh
Trungtsss

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

104.000đ Sóc Trăng
ao bat, dap da, xem mau xanh
Trungtsss

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

120.000đ Sóc Trăng
ao bat, dap da, xem mau xanh
Letoan313
Letoan313