Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 26-02-2024

Tepbac
Tepbac

Thức ăn tôm sú

27.800đ 3.850
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá thát lát còm

69.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac

Cá rô tại ao

42.000đ 3.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

43.000đ 1.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Cá tra tại ao

29.000đ 2.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Minthai
Minthai
Minthai
Tunglaitom

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

92.000đ Cà Mau
oxy chợ, màu xanh
Tunglaitom