Hồng Huyền

Hồng Huyền

Cộng tác viên bài viết
Luôn kế thừa và phát triển ngành thủy sản theo hướng hội nhập và bền vững.
Bài đã viết 142

Cách nhận biết và ngăn chặn sự bùng phát bệnh do streptococcus (Phần 2)

Cách nhận biết và ngăn chặn sự bùng phát bệnh do streptococcus (Phần 2)

Tiếp theo phần 1 ở bài viết trước, sau đây là chiến lược phòng và kiểm soát bệnh do streptococus gây ra trên cá.

Ngày 22/02/2024
Cách nhận biết và ngăn chặn sự bùng phát bệnh do streptococcus (Phần 1)

Cách nhận biết và ngăn chặn sự bùng phát bệnh do streptococcus (Phần 1)

Streptococcus agalactiae và S. iniae là hai trong số những loại vi khuẩn có sức tàn phá mạnh nhất tác động đến ngành nuô

Ngày 22/02/2024
Nuôi ghép tôm thẻ với cá nâu theo công nghệ Biofloc

Nuôi ghép tôm thẻ với cá nâu theo công nghệ Biofloc

Nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá nâu ở mật độ thích hợp trong hệ thống biofloc là một hướng đi mới giúp tăng tỉ lệ

Ngày 22/02/2024
Cá mè vinh hóa “cá giòn” ở An Giang

Cá mè vinh hóa “cá giòn” ở An Giang

Cá mè vinh hóa cá giòn, một sản phẩm mới trong ngành nuôi cá giòn phục vụ nhu cầu của các nhà sành ăn. Đem lại một hiệu

Ngày 01/02/2024
Sá sùng cơ hội cho đối tượng nuôi mới

Sá sùng cơ hội cho đối tượng nuôi mới

Sá sùng còn gọi là sâm đất, địa sâm, giun biển, sá trùng, đồn đột… Thực phẩm từ con này được xếp vào hạng hàng hóa cho g

Ngày 29/01/2024
Ương giống cá nâu sử dụng thảo dược

Ương giống cá nâu sử dụng thảo dược

Sử dụng chiết suất thảo dược Apex Aqua trong ương nuôi giống cá nâu, đây là một giải pháp thay thế thuốc kháng sinh giúp

Ngày 29/01/2024
Sử dụng giáp xác chân chèo trong ương ấu trùng cua biển

Sử dụng giáp xác chân chèo trong ương ấu trùng cua biển

Copepoda (giáp xác chân chèo) một lựa chọn thay thế mới cho Artemia làm tăng tỉ lệ sống ở ấu trùng cua biển. Tìm kiếm đa

Ngày 24/01/2024
Độ mặn ảnh hưởng đến nuôi vỗ cua biển

Độ mặn ảnh hưởng đến nuôi vỗ cua biển

Độ mặn của nước có ảnh hưởng đến sự phát triển buồng trứng của cua biển trong điều kiện nuôi nhốt hay không. Trả lời câu

Ngày 23/01/2024