Hồng Huyền

Hồng Huyền

Cộng tác viên bài viết
Luôn kế thừa và phát triển ngành thủy sản theo hướng hội nhập và bền vững.
Bài đã viết 130

Tìm hiểu về sự sinh sản của cua hoàng đế vàng

Tìm hiểu về sự sinh sản của cua hoàng đế vàng

Cua hoàng đế vàng là loài thủy sản quan trọng ở vùng biển Alaska, giống như tất cả các loài litodid, con cái cua hoàng đ

Ngày 03/10/2023
Xu hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản

Xu hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản

Ngoài việc tập trung nguồn lực với các đối tượng nuôi chủ lực thì hiện nay ngành nuôi trồng thủy sản cũng phát triển đa

Ngày 25/09/2023
Định danh loài cá trên bộ tem “cá sông mê kông”

Định danh loài cá trên bộ tem “cá sông mê kông”

Bộ tem “cá sông Mê Kông” được phát hành với hình ảnh chủ đạo là những loài cá nằm trong sách đỏ của Việt Nam và sách đỏ

Ngày 03/09/2023
Cá căng một đối tượng nuôi mới

Cá căng một đối tượng nuôi mới

Cá căng hay còn gọi là cá ong căng có tên khoa học là Terapon jarbua, đây là một loài cá có giá trị kinh tế, tuy nhiên n

Ngày 30/08/2023
Bước đầu triển khai nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ở Cà Mau

Bước đầu triển khai nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 02 giai đoạn ở Cà Mau

Dựa trên nhu cầu sản xuất thực tế của bà con nông dân trong tỉnh Cà Mau, đặc biệt là các vùng ngập mặn như huyện Ngọc Hi

Ngày 25/08/2023
Các bệnh thường gặp trên cá chẽm

Các bệnh thường gặp trên cá chẽm

Cá chẽm (Lates calcarifer), là loài có giá trị kinh tế quan trọng ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc khu vực ch

Ngày 24/08/2023
Sử dụng AI để kiểm soát tảo trong nuôi thủy sản

Sử dụng AI để kiểm soát tảo trong nuôi thủy sản

Một công nghệ mới nổi Plankton AI sẽ hỗ trợ người nuôi chủ động ngăn ngừa sự phát triển của tảo quá mức trong ao nuôi tr

Ngày 23/08/2023
Kiểm soát và quản lý bệnh hoại tử gan tụy cấp tính

Kiểm soát và quản lý bệnh hoại tử gan tụy cấp tính

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) được xác định ngoài tác nhân là Vibro parahaemolyticus.

Ngày 15/08/2023