Cấp bách triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

tàu đánh cá
Quảng Ngãi cấp bách triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Ảnh:

Nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và các quy định của Luật pháp quốc tế, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ven biển triển khai các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tổ chức khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tăng cường công tác quản lý tàu cá, tổ chức rà soát số lượng tàu cá thực tế, nắm chắc số lượng tàu cá nằm bờ, tàu hư hỏng, tàu nhiều năm không về địa phương (3 năm trở lên),…để nắm chắc số lượng tàu cá hiện có, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase phục vụ công tác quản lý; tổ chức triển khai đúng quy định về công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo theo chuỗi, có sự kiểm tra đối chiếu dữ liệu giữa các bên có liên quan, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định; ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản.

Thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá trên biển và tại các cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là các trường hợp tàu cá hoạt động nhưng cố tình không lắp thiết bị, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng các cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền đáp ứng tiêu chí đáp ứng tiêu chí phân loại cảng cá theo quy định của Luật Thủy sản, đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng chỉ định, đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Rà soát, bố trí đủ nguồn nhân lực về số lượng, chuyên môn, nghiệp vụ; bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở hạ tầng nghề cá, trang thiết bị tại các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ cho công tác chống khai thác IUU; đồng thời đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, công khai các trường hợp vi phạm bị xử phạt tiền với mức cao để nâng cao nhận thức cho ngư dân; thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh bạn về chống khai thác IUU, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trên biển để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên một cách đồng bộ, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản tỉnh và Ban Quản lý các cảng cá tỉnh để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Thủy sản, rà soát khắc phục, sửa chữa các cảng cá: Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á và Lý Sơn đảm bảo đáp ứng tiêu chí cảng cá loại II theo Luật Thủy sản và yêu cầu của Ủy ban Châu Âu trong việc khắc phục thẻ vàng của thủy sản Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá vi phạm khai thác IUU, không để xảy ra vụ việc tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài; đảm bảo các tàu cá trên địa bàn tỉnh được cấp phép theo quy định và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu tàu cá VNFishbase, các tàu cá neo đậu trong khu vực cảng phải có dữ liệu đã qua kiểm soát; thực hiện giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và cảnh báo chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu vượt ranh giới cho phép trên biển hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tàu cá, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, đặc biệt là công tác kiểm soát nguyên liệu tại Doanh nghiệp xin cấp chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ chủ quyền kết hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển; kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến, kiên quyết không cho tàu cá đi khai thác thủy sản nếu không đầy đủ các giấy tờ theo quy định hoặc không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lắp đặt nhưng không duy trì hoạt động, thiết bị không còn kẹp chì cố định trên tàu.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu những trường hợp có dấu hiệu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, đặc biệt là các hành vi môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, môi giới chuộc tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái pháp luật.

Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong tỉnh, trung ương và cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài xác minh các vụ việc tàu cá, ngư dân Quảng Ngãi bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt, bị tấn công, ngăn cản, lấy tài sản, bị tai nạn được nước ngoài cứu hộ, cứu nạn; xác minh thân nhân của ngư dân, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước thực hiện công tác bảo hộ công dân, đưa công dân về nước.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý tàu cá và triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá trên địa bàn quản lý; kịp thời thông tin về tình hình tàu cá và ngư dân tại địa phương các vụ việc phát sinh khi hoạt động nghề cá trên biển cho các cơ quan chức năng có liên quan; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tàu cá và ngư dân của địa phương đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Các Sở, ban, ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ánh Nguyệt
Tổng cục thủy sản
Đăng ngày: 10/08/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc