Giá thủy sản Trà Vinh vẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá thủy sản Trà Vinh vẫn tiếp tục giảm mạnh
Tôm thẻ. Ảnh: Facebook

Theo thông tin từ Sở NNPTNT Trà Vinh ngày 1/3/2019 mặc dù giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra không thay đổi nhưng giá thu mua của loài thủy sản khác tại Trà Vinh có sự giảm mạnh đặc biệt là tôm càng xanh, cua biển, sò huyết, nghêu.

Giá tôm thẻ giữ nguyên nhưng ở mức thấp

Giá tôm thẻ chân trắng chân trắng size 50 con/kg chỉ còn 120.000đ/kg. Size tôm 100 con/kg  có giá 85.000đ/kg. Giá tôm được Sở NNPTNT Trà Vinh cập nhật và ghi nhận tại huyện duyên hải tỉnh Trà Vinh.

Giá tôm sú ở mức thấp

Giá tôm sú size 20 con/kg ở mức 235.000đ/kg. Size tôm 30 con/kg có giá 155.000đ/kg. Giá tôm được Sở NNPTNT Trà Vinh cập nhật và ghi nhận tại huyện duyên hải tỉnh Trà Vinh.

Giá cua biển giảm mạnh

Cua thịt loại 1 con/kg có giá  470.000đ/kg kỳ trước giảm 30.000đ/kg còn 440.000đ/kg. Cua thịt loại 2 con/kg có giá 340.000đ/kg giảm 30.000đ/kg còn 310.000đ/kg, cua thịt loại 3 con/kg ở mức 190.000 chỉ còn 160.000đ/kg.

Giá tôm càng xanh giảm mạnh

Giá tôm càng xanh được ghi nhận tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh. Giá tôm càng xanh loại I (<6con/kg) từ 400.000đ/kg xuống còn 320.000đ/kg giảm 80.000đ.

Giá tôm càng xanh loại II ( 6 - < 15 con/kg) từ 330.000 giảm còn 240.000đ/kg giảm 90.000đ. Giá tôm loại III (15 - <20 con/kg  từ 250.000đ còn 200.000đ/kg giảm 50.000đ/kg.

Giá tôm càng xanh loại (20 - 30 con/kg) ở mức 180.000đ/kg giảm 30.000đ còn 150.000đ/kg.

Sò huyết giảm nhẹ

Các mặt hàng sò huyết và nghêu là những mặt hàng ít biến động giá mà nay các loại hải sản này cũng giảm mạnh. Sò huyết loại 60 – 70 con/kg có giá 125.000đ giảm 5000đ xuống còn 120.000đ/kg. Nghêu có giá 25.000đ giờ cũng chỉ còn 20.000đ/kg.

TH

Sở NNPTNT Trà Vinh
Đăng ngày: 09/03/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)