Grobest góp phần đa dạng nguồn tôm giống chất lượng cao cho các hộ nuôi

Grobest tôm giống
Chương trình hợp tác con giống của Grobest đa dạng nguồn tôm giống dòng tăng trưởng chất lượng cao.

Thấu hiểu vai trò của tôm giống, Grobest đã đồng hành với một số cơ sở sản xuất tôm giống hàng đầu Việt Nam nhằm đa dạng nguồn tôm giống dòng tăng trưởng chất lượng cao, tạo điều kiện để người nuôi tôm về đích. Các cơ sở sản xuất tham gia chương trình hợp tác con giống của Grobest cho tới hiện tại bao gồm: Thông Thuận, Trường Thịnh, Nam Mỹ, Lê Xuân Bảy, Trần Hậu Điển và Shrimpvet...


Grobest Việt Nam

Đăng ngày: 01/04/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận


Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)