Hà Tĩnh có gần 920 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao

Nuôi tôm trong bể vuông
Nuôi tôm trong bể vuông cho năng suất cao và hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực từ thời tiết

Xác định nuôi tôm là một trong những hướng đi chủ lực trong phát triển nông nghiệp, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh công nghệ cao tại nhiều địa phương.

Theo Chi cục Nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 920 ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, góp phần tận dụng tiềm năng của địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích cho người dân.

Thời gian qua, Hà Tĩnh tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao trên cát, trong hệ thống bể tròn, nuôi an toàn sinh học theo quy trình VietGAP...


Nuôi tôm công nghệ cao mang lại giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích cho người dân.

Với hình thức này, người nuôi có thể chủ động kiểm soát tốt môi trường, cung cấp dinh dưỡng theo quy trình chuẩn, tôm lớn nhanh, chống dịch bệnh tốt, cho năng suất vượt trội với trung bình: từ 10 - 20 tấn/ha/vụ trong ao đất; 20 - 30 tấn/ha/vụ trên cát hoặc trong bể tròn nổi, bể vuông.

Diện tích nuôi thâm canh công nghệ cao hiện đang tập trung ở các “vựa” tôm quy mô lớn của tỉnh là: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà…


Nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, an toàn sinh học vẫn là hướng đi phù hợp trong thời gian tới.

Nhiều doanh nghiệp, HTX nhờ đầu tư công nghệ đã liên tục phát triển và đem lại giá trị kinh tế cao trong sản xuất, tiêu biểu như: HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành, hộ nuôi tôm ông Bùi Tùng Phong (Nghi Xuân), HTX Nuôi trồng thuỷ sản Xuân Quý (Lộc Hà), HTX Nuôi trồng thủy sản Tiểu Láng (Kỳ Anh), Công ty Grobest (TX Kỳ Anh).

Thời gian tới, mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, an toàn sinh học theo quy trình VietGAP vẫn là hướng đi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao cho các vùng nuôi tôm của tỉnh. Vì thế, tỉnh cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất.

Thái Oanh

Báo Hà Tĩnh
Đăng ngày: 08/09/2020

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)