Hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho nông dân phát triển kinh tế

Nuôi ốc nhồi.
Được vay vốn từ Quỹ HTND, hộ gia đình hội viên Nguyễn Thị Dung – khu Lạng Thị, xã Phùng Nguyên đã đầu tư nuôi ốc nhồi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) huyện Lâm Thao đang quản lý 701,9 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, với số tiền quỹ đang quản lý, Hội đã cho 25 hộ hội viên vay sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển trồng trọt với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Hội Nông dân huyện cũng phối hợp với Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh tổ chức thẩm định, giải ngân quay vòng 2 dự án: Dự án Phát triển nuôi cá thương phẩm tại xã Thạch Sơn với số tiền vay 330 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho 10 hộ vay. Dự án Đầu tư phát triển nuôi cá thương phẩm tại xã Phùng Nguyên với số tiền vay 400 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương cho 10 hộ vay.

Phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và Hội Nông dân xã Thạch Sơn tổ chức ra mắt “Chi hội nghề nghiệp thủy sản xã Thạch Sơn” gắn với việc được Hội Nông dân tỉnh đầu tư cho vay vốn Quỹ HTND để đầu tư phát triển kinh tế.  

Bên cạnh việc hỗ trợ về nguồn vốn vay, Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp và các trường dạy nghề mở các lớp dạy nghề cho nông dân, giúp người nông dân nâng cao kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững… 

Anh Bình
Báo Phú Thọ
Đăng ngày: 09/06/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc