Mô hình nuôi ghép tôm sú - cá đối mục cho hiệu quả khả quan

Mô hình nuôi ghép tôm sú - cá đối mục
Tỉ lệ nuôi ghép 12con tôm sú/m2 và 1 con cá đối nục /m2 đem lại hiệu quả cao.

Ngày 19.9, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành tổ chức hội thảo mô hình “nuôi ghép tôm sú - cá đối mục” năm 2017 tại xã Tam Tiến.

Mô hình này được Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành triển khai cho 3 hộ ông Trần Văn Vui, Nguyễn Xuân Ba và Nguyễn Viết Linh thực hiện trên tổng diện tích ao nuôi 7.000m2 tại thôn Bản Long, xã Tam Tiến.

Mật độ giống thả tôm sú 12 con/m2, cá đối mục 1 con/m2. Số lượng tôm sú 84.000 con, cá đối mục 7.000 con. Sử dụng thức ăn công nghiệp chủ yếu và bổ sung thêm thành phần các chất dinh dưỡng khác.

Trong đó, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện hỗ trợ 100% con giống và 30% vật tư, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời hướng dẫn các biện pháp xử lý khi có dịch bệnh.

Sau 6 tháng nuôi, mô hình cho tổng doanh thu hơn 202 triệu đồng, lãi ròng hơn 65 triệu đồng. Từ kết quả trên cho thấy mô hình “nuôi ghép tôm sú - cá đối mục” bước đầu phù hợp với điều kiện nuôi tại vùng triều.

Ái Lý
Báo Quảng Nam
Đăng ngày: 20/09/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc