Phấn đấu duy trì diện tích nuôi thủy sản trên 2.400 ha

duy trì diện tích nuôi thủy sản trên 2.400 ha
Toàn ảnh hội nghị.

Ngày 14/3, Chi cục Thủy sản đã tổ chức hội nghị CBCC tổng kết nhiệm vụ năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với phòng Nông nghiệp các huyện và phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện hoạt động thủy sản. Kết quả, đã sản xuất được trên 21 triệu con giống. Vấn đề khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ dân khi tham gia khai thác. Sản lượng khai thác thủy sản cả năm hơn 1.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Ngư cụ sử dụng khai thác chủ yếu là lưới, vó đèn, chài, câu, rọ tôm… Trong năm đã thả bổ sung nguồn lợi thủy sản với số lượng 1.000 con cá lăng chấm, 14.000 con cá chày mắt đỏ, 870 con cá bỗng và 400 kg cá mè trắng, mè hoa. Tình hình diễn biến dịch bệnh trên động vật thủy sản, môi trường nuôi được kiểm soát, không xảy ra ổ dịch lớn, chủ yếu bị các bệnh xuất huyết đốm đỏ, nấm thủy my, ký sinh trùng. Các chương trình dự án, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Năm 2013, ngành Thủy sản phấn đấu duy trì diện tích nuôi thủy sản 2.450ha, phát triển thêm 50 lồng cá bè, tổng sản lượng thu hoạch 4.450 tấn,. Trong đó, sản lượng khai thác 1.010 tấn, nuôi trồng 3.440 tấn. Phấn đấu phát triển thủy sản theo hướng bền vững trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới; duy trì và mở rộng hình thức nuôi, khai thác tạo việc làm, thu hút lao động; Phát triển hợp lý nghề nuôi cá lồng trong các thủy vực lớn; Nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa giống loài, hình thức nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường, phòng tránh những rủi ro thiên tai, dịch bệnh, tận dụng vùng phù hợp để nuôi thủy đặc sản.

Hội nghị cũng thông qua các quy chế hoạt động của đơn vị, bầu BCH Công đoàn khóa mới, Ban thanh tra nhân dân và công bố các quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhâ, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012

HBĐT
Đăng ngày: 15/03/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)