Sản xuất thành công giống hàu đơn

giong hau don
Giống hàu rời SX thành công tại Viện III

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Nha Trang vừa sản xuất thành công giống hàu đơn chất lượng cao, trên cơ sở đó, đã xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm tại Khánh Hòa, Bình Định và Bến Tre.

Đề tài được triển khai từ năm 2007 trên cơ sở ứng dụng công nghệ sản xuất giống hàu tam bội từ Mỹ kết hợp với thực tiễn tại Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu, đến tháng 3/2012, đề tài đã cho kết quả. Hiện nay, Viện đã chuyển giao được 25 triệu con hàu giống ra ngoài vùng nuôi thử nghiệm.

Kết quả, sau thời gian nuôi khoảng 6-7 tháng, kích cỡ hàu đạt từ 10-12 con/kg, lợi nhuận đạt từ 50-80%. Mục tiêu sắp tới của Viện là chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống hàu đơn đến từng địa phương có nhu cầu nhằm xác định khả năng phát triển giống nhuyễn thể có triển vọng này tại Việt Nam.

Đài PTTH Khánh Hoà
Đăng ngày: 29/09/2012
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios