Thông tin quan trắc môi trường nước Trà Vinh tháng 2 - 2018

Thông tin quan trắc môi trường nước Trà Vinh tháng 2 - 2018
Thu hoạch tôm ở Trà Vinh.

Phòng Quản lý Tài nguyên Môi trường ( Chi cục NTTS Trà Vinh) thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tháng 2 năm 2018 như sau:

  TT   

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

  Độ mặn 

(‰)

 pH 

 Kiềm 

(mg/l) 

 Nhiệt độ nước (oC

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

2

7,5

90

29

02

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

3

7,5

72

29

03

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

0

7,5

72

26

04

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

12

8,0

107

29

05

Cống Ba Diệp - Thạnh Hòa Sơn - Cầu Ngang

7

7,7

100

29

06

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,0

90

30

07

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

20

8,5

72

29

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

90

30

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

17

8,0

107

26

10

Sông Láng Chim - Duyên Hải (Cầu Láng Chim)

16

8,0

90

29

11

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

6

7,5

90

30

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Mai Khanh
SNNPTNN
Đăng ngày: 26/02/2018

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc