Thủy sản Hùng Vương: Lỗ chồng lỗ

Thủy sản Hùng Vương: Lỗ chồng lỗ
Chế biến cá tra. Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của CTCP Hùng Vương (HVG) đã điều chỉnh hạng mục lỗ sau thuế tăng thêm 116 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, ghi nhận lỗ gần 380 tỷ đồng. Lỗ của cổ đông công ty mẹ sau soát xét là hơn 377 tỷ đồng, tăng thêm 208 tỷ đồng so với báo cáo trước đó.

Nguyên nhân là do doanh thu được điều chỉnh giảm 288 tỷ đồng, đồng thời chi phí doanh nghiệp điều chỉnh tăng do phải trích lập dự phòng hơn 50,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết được điều chỉnh thành lỗ 11 tỷ đồng.

Cùng với đó, kiểm toán đã đưa ra hàng loạt lưu ý về việc Hùng Vương chưa trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi số tiền 96,7 tỷ đồng và trên cơ sở giả định Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động thì trong kỳ kế toán từ 1/10/2017 đến 31/3/2018, Tập đoàn đã phát sinh gần 380 tỷ đồng lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối kỳ lên trên 697 tỷ đồng và tổng nợ ngắn hạn của Tập đoàn cũng vượt quá tài sản ngắn hạn là gần 750 tỷ đồng. Điều này dẫn đến yếu tố trọng yếu cho thấy sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Minh Vui
TNCK
Đăng ngày: 02/07/2018

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc