Xây dựng mô hình nuôi trai lấy ngọc

nuôi trai lấy ngọc
Cấp trai giống tại hộ ông Nguyễn Ngọc Kiên, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.

Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc là một nghề mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người nuôi thủy sản. Nuôi trai chủ yếu là nuôi phần đáy ao nên có thể kế hợp với nuôi các loại thủy sản khác để tận dụng tối đa các tầng nước trong thủy vực.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích mặt nước, tạo ra một nghề mới giúp tăng thu nhập cho người dân tại tỉnh Vĩnh Phúc; năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự án “Xây dựng mô  hình nuôi trai lấy ngọc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu” với quy mô 2,1 ha thực hiện trong 03 năm (2021-2023).


Thả trai giống tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.

Sáng ngày 09/8/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức giao giống trai nguyên liệu cho các hộ dân thực hiện mô hình năm 2021 với quy mô 0,6 ha tại huyện Tam Dương (xã Hoàng Hoa, xã Kim Long, xã Duy Phiên) và huyện Lập Thạch (xã Đồng Ích, xã Văn Quán) với số lượng 15.000 con. Trai giống được cung cấp từ Trung tâm đào tạo nghiên cứu và phát triển thủy sản - một trong những đơn vị sản xuất trai giống uy tín hàng đầu hiện nay. Trai giống khỏe mạnh, có trọng lượng ≥ 300gr; trai đã được cấy ngọc ổn định trên 02 tháng và mỗi con có ít nhất là 02 viên. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% con giống và 50% thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học.

Sau khi cấp trai giống, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc và đơn vị cung ứng giống đã cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn các hộ dân thả trai giống, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo hiệu quả kinh tế của mô hình.

Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc là mô hình tạo hướng đi mới cho người nuôi thủy sản, tập trung khai thác tối đa tiềm năng mặt nước theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập đối với người sản xuất.

Phùng Thị Thu Hà
Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc
Đăng ngày: 11/08/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc