Xuất khẩu cá tra vào thị trường châu Á: Trung Quốc, ASEAN có dấu hiệu phục hồi

Cá tra xuất khẩu
Xuất khẩu cá tra vào thị trường châu Á có dấu hiệu phục hồi.

Nuôi cá tra trong tháng tiếp tục đạt khá, xuất khẩu cá tra vào một số thị trường châu Á như Trung Quốc, Hồng Công, ASEAN có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên giá cá tra nguyên liệu vẫn còn thấp, Tổng Cục Thống kê cho biết.

Trong tháng 11/2019, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 763,8 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 551,3 nghìn tấn, tăng 6,4%; tôm đạt 106,7 nghìn tấn, tăng 10,1%; thủy sản khác đạt 105,8 nghìn tấn, tăng 5,2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 456,9 nghìn tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 319,1 nghìn tấn, tăng 6,9%; tôm đạt 94,8 nghìn tấn, tăng 12,5%.

Nuôi cá tra trong tháng tiếp tục đạt khá, xuất khẩu cá tra vào một số thị trường châu Á như Trung Quốc, Hồng Công, ASEAN có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên giá cá tra nguyên liệu vẫn còn thấp.

Sản lượng cá tra tháng 11 ước tính đạt 170,1 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 45,9 nghìn tấn, tăng 7,5%; An Giang đạt 43,2 nghìn tấn, tăng 12,4%; Cần Thơ đạt 23,8 nghìn tấn, tăng 2%.

Môi trường nuôi tôm ổn định, giá tôm tăng nhẹ, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt cao, sản lượng tôm sú tăng trở lại. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng ước tính đạt 65,6 nghìn tấn, tăng 14,1% so cùng kỳ, sản lượng tôm sú đạt 25,6 nghìn tấn, tăng 3,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 11 ước tính đạt 306,9 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 232,2 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm đạt 11,9 nghìn tấn, giảm 5,6%; thủy sản khác đạt 62,8 nghìn tấn, tăng 4,7%.

Nhìn chung, thời tiết ngư trường khai thác trong tháng thuận lợi (ngoại trừ một số tỉnh Duyên hải miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 6 đầu tháng Mười Một), số tàu khai thác xa bờ trong tháng tăng, sản lượng thủy sản khai thác biển ước tính đạt 288,4 nghìn tấn; tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng Cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 7.473,7 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.998,9 nghìn tấn, tăng 6,4%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.474,8 nghìn tấn, tăng 4,8% (sản lượng khai thác biển đạt 3.298,2 nghìn tấn, tăng 5,1%).

THANH NHUNG Dân Sinh
Đăng ngày: 04/12/2019