NOVA-NTC - NOVA-NTC Xử lý nước ao nuôi nhiễm bẩn NOVA-NTC - NOVA-NTC Xử lý nước ao nuôi nhiễm bẩn
Quà tặng NOVA-NTC
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
NOVA-NTC Xử lý nước ao nuôi nhiễm bẩn
411.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Nutric - Xử lý tôm lỏng ruột - Nutric Nutric - Xử lý tôm lỏng ruột - Nutric
Quà tặng Nutric
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Xử lý tôm lỏng ruột - Nutric
345.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Nutri C - Nutri C Nutri C - Nutri C
Quà tặng Nutri C
Quà tặng BZT® PRO-LB
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Nutri C
216.900đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Premix N80 - Premix N80 Premix N80 - Premix N80
Quà tặng Premix N80
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Premix N80
142.300đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Zyme Fish + - Zyme Fish + Zyme Fish + - Zyme Fish +
Quà tặng Zyme Fish+
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Zyme Fish +
92.200đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B192- trang bị X-LED2 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B192- trang bị X-LED2
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
10.600.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
17.300.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
22.000.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
OPTIKAM CAMERA KẾT NỐI MÀN HÌNH MÁY TÍNH - OPTIKAM C-B3 kết mối màn hình máy tính Camera. 3.1 MP CMOS, USB 2.0 OPTIKAM CAMERA KẾT NỐI MÀN HÌNH MÁY TÍNH - OPTIKAM C-B3 kết mối màn hình máy tính Camera. 3.1 MP CMOS, USB 2.0
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Tủ chứa lam kính
11.000.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Tủ chứa kính hiển vi - Tủ điều khiển ẩm chứa kính hiển vi- LVCS 12M Tủ chứa kính hiển vi - Tủ điều khiển ẩm chứa kính hiển vi- LVCS 12M
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Tủ điều khiển ẩm chứa kính hiển vi- LVCS 12M
24.000.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn - Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn (Nhựa chịu acid, bazo) Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn - Tủ đựng hóa chất chịu ăn mòn (Nhựa chịu acid, bazo)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15 Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15
7.000.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
NEOBATE C - NEOBATE C Enzyme xử lý nước, nhớt bạt NEOBATE C - NEOBATE C Enzyme xử lý nước, nhớt bạt
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
NEOBATE C Enzyme xử lý nước, nhớt bạt
2.550.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
SVIBAC Plus - Vi sinh chuyên xử lý đáy ao nuôi tôm, cá - SIVIBAC Plus SVIBAC Plus - Vi sinh chuyên xử lý đáy ao nuôi tôm, cá - SIVIBAC Plus
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
MẬT RỈ ĐƯỜNG - Mật rỉ đường - rỉ đường - mật mía - can 7kg MẬT RỈ ĐƯỜNG - Mật rỉ đường - rỉ đường - mật mía - can 7kg
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
COMBO EM AQUA (EM GỐC) + MẬT RỈ ĐƯỜNG 1 LÍT - Combo 1 lít EM AQUA (EM GỐC) Và 1 lít Mật Rỉ Đường COMBO EM AQUA (EM GỐC) + MẬT RỈ ĐƯỜNG 1 LÍT - Combo 1 lít EM AQUA (EM GỐC) Và 1 lít Mật Rỉ Đường
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Bio-TC5 (Bio-TCXH) - Men Vi Sinh Xử Lý Phèn Bio-TCXH (Bio-TC5) Bio-TC5 (Bio-TCXH) - Men Vi Sinh Xử Lý Phèn Bio-TCXH (Bio-TC5)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Men Vi Sinh Xử Lý Phèn Bio-TCXH (Bio-TC5)
750.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
NOVA-NB-25 TÔM - Chế Phẩm Xử Lý Nước Ao Tôm NB-25 NOVA-NB-25 TÔM - Chế Phẩm Xử Lý Nước Ao Tôm NB-25
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Chế Phẩm Xử Lý Nước Ao Tôm NB-25
190.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
NOVA-NB-25 CÁ - Chế Phẩm Sinh Học Xử Lý Môi Trường Nước Ao Cá NB-25 NOVA-NB-25 CÁ - Chế Phẩm Sinh Học Xử Lý Môi Trường Nước Ao Cá NB-25
Giảm 20% tối đa 50k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Zeofish - Zeolite Hạt Vi Sinh Đặc Biệt Cho Cá – Zeofish Zeofish - Zeolite Hạt Vi Sinh Đặc Biệt Cho Cá – Zeofish
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Zeolite Hạt Vi Sinh Đặc Biệt Cho Cá – Zeofish
140.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Bio-TC7DB (Pond ProNew) - Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Nuôi (Bio-TC7DB) Bio-TC7DB (Pond ProNew) - Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Nuôi (Bio-TC7DB)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Men Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao Nuôi (Bio-TC7DB)
490.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Bio-TC8 (BIO-TCXH) - Men Vi Sinh Xử Lý Khí Độc NO2 (Bio-TC8) Bio-TC8 (BIO-TCXH) - Men Vi Sinh Xử Lý Khí Độc NO2 (Bio-TC8)
Giảm 20% tối đa 50k
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Men Vi Sinh Xử Lý Khí Độc NO2 (Bio-TC8)
490.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Bio-TC3 (Bio-ProNew) - Men Vi Sinh Xử Lý Khí Độc NH3 (Bio-TC3) Bio-TC3 (Bio-ProNew) - Men Vi Sinh Xử Lý Khí Độc NH3 (Bio-TC3)
Mã giảm 500k khi mua Feeder
Hỗ trợ vận chuyển 50%
Yêu thích+
Men Vi Sinh Xử Lý Khí Độc NH3 (Bio-TC3)
450.000đ
Hỗ trợ vận chuyển 50%
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-} đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}