Giá Cá tra tại ao

32.000 đồng/kg

Cá tra tại ao giá 32.000 đồng/kg cập nhật ngày 09-05-2022, đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 30.000 đồng/kg loại Cá tra tại ao ghi nhận từ ngày 15-05-2022 bởi nguyennhandt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra tại ao

15/05/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/05/2022 32.000 đ Tepbac
07/05/2022 32.000 đ 3.000 Tepbac
28/04/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
24/04/2022 30.500 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
24/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
10/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/04/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
02/04/2022 29.000 đ 2.000 Tepbac
01/04/2022 31.000 đ 2.000 Tepbac
29/03/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23/03/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
19/03/2022 33.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/03/2022 33.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/03/2022 33.000 đ 2.000 Tepbac
04/03/2022 31.000 đ 1.000 Tepbac
26/02/2022 32.000 đ 2.000 Tepbac
22/02/2022 30.000 đ nguyennhandt Cần Thơ
18/02/2022 30.000 đ Tepbac
16/02/2022 30.000 đ 6.000 Tepbac
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/02/2022 24.000 đ Tepbac
28/01/2022 24.000 đ 1.000 Tepbac
26/01/2022 24.000 đ muacaxac Cần Thơ Thốt nốt
22/01/2022 23.000 đ 1.000 Tepbac
20/01/2022 24.500 đ Phuso An Giang
20/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/01/2022 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/01/2022 24.000 đ Tepbac
12/01/2022 24.000 đ Tepbac
09/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
07/01/2022 24.000 đ 1.000 Tepbac
03/01/2022 25.000 đ Tepbac
30/12/2021 25.000 đ 1.000 Tepbac
29/12/2021 24.000 đ Phuso Cần Thơ
24/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/12/2021 24.000 đ Tepbac
21/12/2021 24.000 đ Tepbac
18/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/12/2021 25.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
11/12/2021 24.000 đ Tepbac
09/12/2021 24.000 đ 1.000 Tepbac
08/12/2021 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
06/12/2021 23.000 đ 500 Tepbac
04/12/2021 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
01/12/2021 23.500 đ 500 Tepbac
29/11/2021 23.000 đ 2.000 Tepbac
28/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
25/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/11/2021 16.000 đ giacadongthap2 Đồng Tháp cá mỡ vàng, 400g trở lên
21/11/2021 22.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!