Giá Cá tra tại ao

27.500 đồng/kg

Cá tra tại ao giá 27.500 đồng/kg cập nhật ngày 16-05-2023, tăng 500 đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 30.000 đồng/kg loại Cá tra tại ao ghi nhận từ ngày 24-03-2023 bởi nguyennhandt tại khu vực Đồng Tháp.

Cá tra tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá tra tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra tại ao

16/05/2023 27.500 đ 500 hahuynhcairang
10/05/2023 27.000 đ 1.500 hahuynhcairang
26/04/2023 28.500 đ 1.500 hahuynhcairang
21/04/2023 30.000 đ 1.000 hahuynhcairang
14/04/2023 29.000 đ 500 hahuynhcairang
02/04/2023 29.500 đ 500 hahuynhcairang
24/03/2023 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21/03/2023 30.000 đ hahuynhcairang
15/03/2023 30.000 đ hahuynhcairang
03/03/2023 30.000 đ 1.000 hahuynhcairang
24/02/2023 31.000 đ 3.000 hahuynhcairang
09/02/2023 29.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
06/02/2023 30.000 đ thuysan65 Vĩnh Long Size 800-900; 1200- 1400
02/02/2023 28.000 đ 1.000 hahuynhcairang
11/01/2023 29.000 đ 1.000 hahuynhcairang
30/12/2022 28.000 đ 1.000 hahuynhcairang
23/12/2022 29.000 đ 500 hahuynhcairang
12/12/2022 28.500 đ 500 hahuynhcairang
07/12/2022 29.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
13/11/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
06/09/2022 30.500 đ thuysan65 Vĩnh Long
25/08/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/07/2022 27.000 đ tiendat Đồng Tháp
06/06/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
15/05/2022 30.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
28/04/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
24/04/2022 30.500 đ giacadongthap2 Đồng Tháp
24/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
17/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
10/04/2022 31.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
08/04/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
29/03/2022 32.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
23/03/2022 33.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
19/03/2022 33.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/03/2022 33.500 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22/02/2022 30.000 đ nguyennhandt Cần Thơ
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
14/02/2022 28.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
26/01/2022 24.000 đ muacaxac Cần Thơ Thốt nốt
20/01/2022 24.500 đ Phuso An Giang
20/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
18/01/2022 23.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
09/01/2022 24.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
29/12/2021 24.000 đ Phuso Cần Thơ

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!