Giá Cá lóc đồng

Cá lóc hôm nay giá 120.000 đồng/kg loại Cá lóc đồng ghi nhận từ ngày 22-07-2023 bởi demo1 tại khu vực Cà Mau.

Cá lóc đồng

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc đồng theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá lóc đồng

14:35:13 22-07-2023 120.000 đ demo1 Cà Mau
14:35:12 22-07-2023 120.000 đ demo1 Cà Mau
16:40:41 31-08-2022 98.000 đ 8.000 Tepbac
23:47:24 09-07-2022 90.000 đ 5.000 Tepbac
23:53:41 19-04-2022 85.000 đ 20.000 Tepbac
23:50:18 14-03-2022 65.000 đ 15.000 Tepbac
20:44:40 22-02-2022 85.000 đ Canghia Đồng Tháp
23:25:52 20-01-2022 98.000 đ Canghia Đồng Tháp
22:48:34 18-01-2022 95.000 đ Canghia Đồng Tháp
23:46:30 07-12-2021 50.000 đ tiendat Đồng Tháp
00:21:00 01-12-2021 80.000 đ 40.000 Tepbac
19:16:04 13-11-2021 120.000 đ Tepbac
17:02:50 24-03-2020 120.000 đ 30.000 Tepbac
09:55:54 08-06-2019 110.000 đ yennhu123 Bạc Liêu
20:19:58 07-06-2019 105.000 đ yennhu123 Bạc Liêu
07:13:16 31-05-2019 105.000 đ yennhu123 Bạc Liêu
10:40:47 30-05-2019 100.000 đ yennhu123 Bạc Liêu
14:02:38 02-04-2018 150.000 đ 30.000 Tepbac
14:31:59 29-03-2018 120.000 đ 20.000 Tepbac
10:43:30 19-03-2018 140.000 đ 10.000 Tepbac
16:26:53 30-01-2018 130.000 đ 10.000 Tepbac
15:08:20 23-01-2018 120.000 đ 30.000 Tepbac
15:44:47 04-01-2018 150.000 đ 57.000 Tepbac
19:10:22 06-04-2016 93.000 đ 3.000 Tepbac
14:13:03 01-10-2015 90.000 đ 3.000 Tepbac
22:43:22 06-05-2015 87.000 đ 3.000 Tepbac
11:05:07 01-04-2014 90.000 đ 10.000 Tepbac
09:44:03 10-03-2014 80.000 đ 20.000 Tepbac
19:41:42 09-02-2014 100.000 đ 10.000 Tepbac
21:38:33 19-01-2014 90.000 đ 10.000 Tepbac
06:54:15 31-12-2013 100.000 đ Tepbac
10:05:37 10-11-2013 100.000 đ Tepbac
22:42:56 30-10-2013 100.000 đ 20.000 Tepbac
18:47:36 13-10-2013 80.000 đ Tepbac
19:05:29 02-10-2013 80.000 đ Tepbac
15:52:19 23-09-2013 80.000 đ 10.000 Tepbac
19:57:26 11-09-2013 90.000 đ Tepbac
21:47:46 21-08-2013 90.000 đ Tepbac
08:34:51 04-08-2013 90.000 đ 35.000 Tepbac
17:01:09 05-07-2013 55.000 đ 20.000 Tepbac
10:28:05 20-06-2013 75.000 đ 20.000 Tepbac
10:32:44 07-06-2013 95.000 đ 25.000 Tepbac
16:55:39 29-04-2013 70.000 đ 10.000 Tepbac
12:38:26 21-03-2012 80.000 đ 80.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!