Giá Cá lóc đồng

Cá lóc đồng giá: 120.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-03-2020, giảm -30.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc đồng theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-03-2020 120.000 đ -30.000
Ngày 02-04-2018 150.000 đ 30.000 MAX
Ngày 29-03-2018 120.000 đ -20.000
Ngày 19-03-2018 140.000 đ 10.000
Ngày 30-01-2018 130.000 đ 10.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!