Ếch (tại trại)

Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 44.000 đồng/kg, cập nhật ngày 09-04-2021, giảm -1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 09-04-2021 44.000 đ -1.000
Ngày 05-04-2021 45.000 đ 3.000 MAX
Ngày 31-03-2021 42.000 đ 2.000
Ngày 29-03-2021 40.000 đ
Ngày 26-03-2021 40.000 đ 1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!