Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 35.000 đồng/kg, cập nhật ngày 15-01-2021, giảm -1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 15-01-2021 35.000 đ -1.000
Ngày 14-01-2021 36.000 đ -1.000
Ngày 13-01-2021 37.000 đ
Ngày 12-01-2021 37.000 đ
Ngày 11-01-2021 37.000 đ -1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!