Giá Ếch (tại trại)

22.000 đồng/kg

Ếch (tại trại) giá 22.000 đồng/kg cập nhật ngày 11-08-2021, đồng so với lần trước.

Hôm nay giá 19.000 đồng/kg ghi nhận từ ngày 02-09-2021 bởi AnbinhBiochemistry tại khu vực Trà Vinh.

Size 4-5 con/kg
Ếch (tại trại)

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Ếch (tại trại) đến nay

02/09/2021 19.000 đ AnbinhBiochemistry Trà Vinh Size 4-5 con/kg
31/08/2021 22.000 đ Hoaian-tepbac Tiền Giang Size: 150-200g/con
29/08/2021 22.000 đ LELINH Tiền Giang Size: 150-200g/con
28/08/2021 20.000 đ Hoaian-tepbac Đồng Tháp Size: 200-300g/con
27/08/2021 20.000 đ LELINH Đồng Tháp Size: 200-300g/con
27/08/2021 50.000 đ AnbinhBiochemistry Thanh Hóa
24/08/2021 22.000 đ LELINH Tiền Giang Size: 150-200gr/con
23/08/2021 21.000 đ Hoaian-tepbac Đồng Tháp Size: 200-300gr/con
22/08/2021 22.000 đ Hoaian-tepbac Tiền Giang Size: 150-200gr/con
20/08/2021 21.000 đ LELINH Đồng Tháp Size: 200-300gr/con
14/08/2021 22.000 đ Nhinguyen.bee Tiền Giang Size: 150-200gr/con
12/08/2021 22.000 đ Thuxoan Tiền Giang Size: 150-200gr/con
11/08/2021 22.000 đ Tepbac
10/08/2021 22.000 đ Hoaian-tepbac Tiền Giang Size: 150-200gr/con
29/07/2021 22.000 đ Tepbac
21/07/2021 22.000 đ Tepbac
19/07/2021 22.000 đ 1.000 Tepbac
15/07/2021 23.000 đ 2.000 Tepbac
28/06/2021 25.000 đ 1.000 Tepbac
24/06/2021 24.000 đ 4.000 Tepbac
22/06/2021 28.000 đ 1.000 Tepbac
16/06/2021 27.000 đ 3.000 Tepbac
10/06/2021 24.000 đ 9.000 Tepbac
04/06/2021 33.000 đ 1.000 Tepbac
26/05/2021 32.000 đ 1.000 Tepbac
25/05/2021 31.000 đ 1.000 Tepbac
20/05/2021 32.000 đ Tepbac
18/05/2021 32.000 đ Tepbac
17/05/2021 32.000 đ Tepbac
14/05/2021 32.000 đ 1.000 Tepbac
13/05/2021 33.000 đ 1.000 Tepbac
12/05/2021 32.000 đ 2.000 Tepbac
10/05/2021 30.000 đ 7.000 Tepbac
07/05/2021 37.000 đ 1.000 Tepbac
28/04/2021 38.000 đ 2.000 Tepbac
26/04/2021 40.000 đ 1.000 Tepbac
20/04/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
19/04/2021 38.000 đ 1.000 Tepbac
16/04/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
15/04/2021 40.000 đ 4.000 Tepbac
09/04/2021 44.000 đ 1.000 Tepbac
05/04/2021 45.000 đ 3.000 Tepbac
31/03/2021 42.000 đ 2.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!