Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 36.000 đồng/kg, cập nhật ngày 03-02-2020, tăng 6.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-02-2020 36.000 đ 6.000 MAX
Ngày 17-10-2018 30.000 đ -3.000
Ngày 08-10-2018 33.000 đ -3.000
Ngày 25-09-2018 36.000 đ 5.000
Ngày 06-11-2017 31.000 đ 4.000
Ngày 20-07-2017 27.000 đ 0 MIN