Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 20.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, giảm -500 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 20.000 đ -500 MIN
Ngày 21-10-2020 20.500 đ -1.500
Ngày 12-10-2020 22.000 đ
Ngày 07-10-2020 22.000 đ -4.000
Ngày 25-09-2020 26.000 đ 2.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!