Giá Ếch (tại trại)

Ếch (tại trại) giá: 30.000 đồng/kg, cập nhật ngày 02-07-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Ếch (tại trại) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 02-07-2020 30.000 đ
Ngày 26-06-2020 30.000 đ -2.000
Ngày 18-06-2020 32.000 đ 2.000
Ngày 11-06-2020 30.000 đ
Ngày 04-06-2020 30.000 đ -5.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!