Giá Cá thát lát còm

44.000 đồng/kg

Cá thát lát còm giá 44.000 đồng/kg cập nhật ngày 11-08-2021, đồng so với lần trước.

Hôm nay giá 43.000 đồng/kg ghi nhận từ ngày 20-09-2021 bởi giacadongthap1 tại khu vực Hậu Giang.

Cá thát lát còm

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá thát lát còm đến nay

20/09/2021 43.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
20/09/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
31/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Đồng Tháp Size: 330g/con
30/08/2021 45.000 đ LELINH Hậu Giang Size: 330g/con
29/08/2021 45.000 đ LELINH Hậu Giang Size: 330g/con
28/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Hậu Giang Size: 300-500g/con
27/08/2021 45.000 đ LELINH Hậu Giang Size: 300-500gr/con
25/08/2021 46.000 đ Hoaian-tepbac An Giang +-500đ, tùy khu vực, cá đẹp xấu
24/08/2021 45.500 đ LELINH Đồng Tháp +-500đ, tùy khu vực, cá đẹp xấu. Size: 330gr/con
23/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Hậu Giang Size: 300-500gr/con
21/08/2021 45.000 đ Hoaian-tepbac Hậu Giang Size: 300-500gr/con
18/08/2021 45.500 đ Nhinguyen.bee Đồng Tháp Size: 330gr/con
16/08/2021 46.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp cá nàng hai
11/08/2021 44.000 đ Tepbac
29/07/2021 44.000 đ 5.000 Tepbac
21/07/2021 39.000 đ Tepbac
15/07/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
28/06/2021 40.000 đ Tepbac
24/06/2021 40.000 đ Tepbac
22/06/2021 40.000 đ Tepbac
16/06/2021 40.000 đ 500 Tepbac
10/06/2021 40.500 đ 500 Tepbac
04/06/2021 40.000 đ 2.500 Tepbac
26/05/2021 42.500 đ 500 Tepbac
25/05/2021 42.000 đ 2.000 Tepbac
20/05/2021 44.000 đ 1.000 Tepbac
18/05/2021 43.000 đ 1.000 Tepbac
17/05/2021 42.000 đ 1.000 Tepbac
14/05/2021 43.000 đ 1.000 Tepbac
28/04/2021 44.000 đ 1.000 Tepbac
26/04/2021 45.000 đ 1.000 Tepbac
20/04/2021 44.000 đ 1.000 Tepbac
19/04/2021 45.000 đ 1.000 Tepbac
16/04/2021 46.000 đ 1.000 Tepbac
15/04/2021 47.000 đ 2.000 Tepbac
09/04/2021 45.000 đ 1.000 Tepbac
05/04/2021 46.000 đ Tepbac
31/03/2021 46.000 đ 1.000 Tepbac
25/01/2021 47.000 đ tana1979 Trà Vinh
08/01/2021 47.000 đ tana1979 Trà Vinh
04/01/2021 48.000 đ tana1979 Trà Vinh
04/01/2021 48.000 đ tana1979 Trà Vinh
04/01/2021 48.000 đ tana1979 Trà Vinh
04/01/2021 48.000 đ tana1979 Trà Vinh
02/01/2021 48.000 đ tana1979 Trà Vinh

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!