3 doanh nghiệp nuôi cá tra đầu tiên của Vĩnh Long được trao chứng nhận ASC

chứng nhận ASC
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Năm Vàng- 1 trong 3 doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long được trao chứng nhận ASC.

Ngày 27/2/2014, Tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế độc lập Bureau Veritas Certification đã trao chứng nhận ASC cho 3 doanh nghiệp nuôi cá tra đầu tiên của tỉnh là Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Năm Vàng và Công ty CP Thủy sản Nam Sông Hậu.

Theo ông Nguyễn Thái Nguyên - Đại diện Công ty Bureau Veritas Certification Vietnam, chứng nhận này thể hiện cam kết của các doanh nghiệp chăn nuôi về môi trường, xã hội, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của thương hiệu cá tra Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn ASC (viết tắt của Aquaculture Stewaship Council- Hội đồng Quản lý nuôi trồng thủy sản) dựa trên 4 nền tảng chính là môi trường, xã hội, an sinh động vật và an toàn thực phẩm.

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ASC là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động.

Lê Sơn
Báo Vĩnh Long, 01/03/2014
Đăng ngày: 03/03/2014

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc