Đẩy nhanh thu hoạch khi nuôi tôm với thuốc kích thích miễn dịch

Đẩy nhanh thu hoạch khi nuôi tôm với thuốc kích thích miễn dịch
Nuôi tôm với chất kích thích miễn dịch. Nguồn: qswownews

Tiến sĩ Gunanti Mahasri là giảng viên Khoa Thủy sản và Hàng hải tại Universitas Airlangga. Đã nghiên cứu về một phương pháp mới giúp nông dân nâng cao năng suất nuôi tôm mà đảm bảo an toàn thực phẩm cho những người tiêu thụ.

Ngoài việc là giảng viên và nhà nghiên cứu, cô còn là một chuyên gia về nuôi tôm; Vì vậy nhờ việc "học bằng cách làm" mà cô ấy có thể phổ biến nghiên cứu của mình cho những nông dân khác sau khi thử nghiệm trước đó trong ao nuôi tôm của cô.

Phát hiện gần đây của bà là một biện pháp miễn dịch đối với tôm Vanamei (Litopenaeus vannamei) được áp dụng trong trại sản xuất giống. Immunostimulant là một sản phẩm tự nhiên kích hoạt hệ thống miễn dịch của động vật nuôi và sự tăng trưởng của chúng, để chúng có thể thích nghi và duy trì cuộc sống của chúng trong môi trường của chúng.

Cô đã chứng minh rằng tôm được điều trị với thuốc kích thích miễn dịch cho thấy tỉ lệ sống sót cao hơn so với không có miễn dịch. Năng suất thu được khi dùng thuốc kích thích miễn dịch là khoảng 3,5 lần nhiều không có chất kích thích.

Tiến sĩ Gunanti cũng đã chứng minh rằng việc sử dụng thuốc immunostimulant trong ao nuôi tôm có thể cải thiện đáng kể thời gian thu hoạch. Thông thường, tôm vanamei có thể được thu hoạch sau ba tháng, nhưng việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có thể đẩy nhanh thu hoạch được nửa tháng.

LỆ THỦY Lược dịch Qswownews
Đăng ngày: 11/08/2017