Bạc Liêu: Triển khai canh tác giống lúa ST24, ST25

ST25
Giống lúa ST24, ST25 phù hợp để canh tác trên đất tôm - lúa tại Bạc Liêu.

Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ triển khai canh tác giống lúa ST24, ST25 thí điểm vụ HT năm 2020.

Giống lúa ST25 dễ canh tác, chống chịu phèn, mặn khá tốt, phù hợp sạ trên đất tôm - lúa. ST25 là giống lúa có chất lượng gạo ngon, được đăng ký bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, hiện nay nhóm nghiên cứu chưa có thông tin cụ thể về đặc tính giống và lượng giống cung cấp đáp ứng nhu cầu người sản xuất. Giống có thời gian sinh trưởng 95 - 105 ngày; lượng giống gieo sạ 80 - 100 kg/ha; năng suất 6,5 - 7 tấn/ha.

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai sản xuất giống lúa ST24 trong vụ mùa 2019 - 2020 (lúa trên đất tôm) tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (45 ha) và xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân (120 ha).

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết: Qua đánh giá cho thấy, giống chống chịu tốt với phèn mặn, sâu bệnh; năng suất đạt 6,2 - 7,7 tấn/ha, lợi nhuận từ 30,8 - 38,5 triệu đồng/ha/vụ, so với các giống lúa khác thì lợi nhuận khá cao.

“Đây là một trong hai giống lúa có giá trị kinh tế và nhu cầu tiêu thụ rất lớn, do đó cần có kế hoạch đưa vào cơ cấu giống lúa sản xuất trên địa bàn tỉnh thời gian tới”, ông Ly cho biết.

Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ triển khai canh tác giống lúa ST24, ST25 thí điểm trong vụ HT năm 2020. Thực hiện thử nghiệm 60ha, trong đó, giống lúa ST25 là 50 ha, ST24 là 5ha; OM5451 là 5ha (để đánh giá so sánh). Được biết, tỉnh sẽ triển khai trên địa bàn xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) 24ha; xã Phước Long (huyện Phước Long) 24ha và xã Phong Tân (TX Giá Rai) 12ha. Thời gian xuống giống khoảng tháng 5/2020, kinh phí dự kiến 192 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh còn sạ trên đất lúa- tôm năm 2020, với 3.500ha (trong đó, giống lúa ST25 là 1.050 ha, ST24 là 2.450ha). Chủ yếu được tập trung triển khai trên địa bàn huyện Hồng Dân (xã Ninh Hòa, Ninh Quới) 1.500ha; huyện Phước Long (xã Phước Long, Vĩnh Phú Tây) 1.500ha; TX Giá Rai (xã Phong Tân, Phong Thạnh) 500ha. Thời gian tháng 8/2020 cải tạo đất, xuống giống tháng 9/2020, kinh phí dự kiến 2.012 triệu đồng.

Trước đó, ST25 được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới.

TRỌNG LINH Nông nghiệp Việt Nam
Đăng ngày: 13/01/2020