BMI (Indonesia) hướng tới cung cấp tôm bền vững

chế biển tôm

Công ty chế biến và XK tôm PT Bumi Menara Internusa (BMI) của Indonesia mới đây đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) và Biên bản Hợp tác với WWF-Indonesia.

BMI đang có mục tiêu tất cả các trại nuôi tôm chân trắng ở Probolinggo, Jawa Timur đều đạt chứng nhận Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC). Các thị trường XK chính của BMI là EU và Mỹ.

Giám đốc WWF-Indonesia cho biết, người tiêu dùng ngày càng hướng tới các sản phẩm thủy sản được sản xuất có trách nhiệm và bền vững.

BMI sẽ phối hợp với WWF-Indonesia thông qua Chương trình Cải tiến Nuôi trồng Thủy sản (AIP) để cải thiện phương thức sản xuất và cung cấp các sản phẩm có trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kim Thu Vasep
Đăng ngày: 15/11/2016