Cà Mau: hơn 1.700 tàu đủ khả năng đánh bắt xa bờ

đánh bắt xa bờ

Hiện nay, tỉnh Cà Mau tập trung đầu tư phát triển đoàn tàu đánh bắt thủy sản gần 4.700 chiếc, trong đó có hơn 1.700 chiếc công suất trên 90CV đủ khả năng đánh bắt xa bờ.

Tỉnh Cà Mau có ngư trường trên 80.000 km2, bờ biển dài hơn 250km, với nhiều cửa biển, cửa sông lớn thuận lợi cho đầu tư phát triển làng nghề cá, trung tâm kinh tế biển và đoàn tàu đánh bắt. 

Ngoài các tàu đánh bắt xa bờ, Cà Mau cũng còn có khoảng 2.000 tàu đánh bắt gần bờ kém hiệu quả. Ngành chức năng đang tiến hành sắp xếp, chuyển đổi ngành nghề cho phương tiện công suất nhỏ; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển, cụm đảo nhằm tạo điều kiện tái sinh nguồn lợi. 

Trước mắt, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng các công trình cảng cá, bến tàu biển, khu neo đậu trú bão cho tàu công suất lớn. Khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu có công suất trên 90CV, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ khai thác thủy sản, nhất là khai thác xa bờ./. 

PV: Trần Chuyển

CTV Cà Mau, 13/12/2015
Đăng ngày: 13/12/2015

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)