Cho tôm ăn như thế nào để mang lại hiệu quả?

Rất nhiều hướng dẫn liên quan nội dung sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao… được trình bày từ các giảng viên Trường Đại Học ngành thuỷ sản, cán bộ Viện Nghiên Cứu thuỷ sản, kỹ sư Công Ty sản xuất thức ăn thuỷ sản, nuôi tôm chuyên nghiệp, kỹ sư chuyên ngành thuỷ sản…

Thức ăn tôm
Hiện nay, có nhiều loại thức ăn trên thị trường. Ảnh: Tép Bạc

Vấn đề chung khi sử dụng thức ăn cho tôm

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp một số vấn đề cho người nuôi tôm làm sao sử dụng thức ăn, cách cho tôm ăn hiệu quả nhất,…

Hiện nay, có nhiều loại thức ăn trên thị trường, khi sử dụng, bà con đánh giá chưa tốt, thông qua các tiêu chí như tôm bắt mồi chậm, màu sắc không phù hợp với đại đa số thức ăn còn lại, mùi không hấp dẫn, kích cỡ viên thức ăn không đồng nhất trong cùng size, viên thức ăn thô, vết cắt ngang không gọn, mau ngấm nước, mau rã khi ngấm nước, thời gian tồn tại trong nước kém. 

Ngoài những vấn đề trên, nhiều bà con chia sẻ rằng, có những loại thức ăn, tôm bắt mồi rất nhanh, tôm ăn nhiều hơn những loại thức ăn khác, nhưng tôm lớn chậm, giảm đầu con chậm… dù hao thức ăn hơn.

Tính hiệu quả sử dụng thức ăn cho tôm ăn được đánh giá qua phát triển, tăng trưởng tôm nuôi hàng tuần, hàng tháng, chu kỳ nuôi, sự triệt để trong sử dụng, tiêu hoá, hấp thu thức ăn của tôm, sức khoẻ và sự đề kháng dịch bệnh của tôm, qua chất lượng môi trường ao nuôi, diễn biến các khí độc trong ao luôn trong mức kiểm soát chủ động. 

Bên cạnh đó, cũng thể hiện qua việc tiết kiệm thức ăn, tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua suốt chu kỳ nuôi tôm có FCR thấp…

Qua đó cũng cho thấy, dù được hướng dẫn tận tình, hiện vẫn có rất nhiều bà con nuôi tôm chưa vận dụng hiệu quả vấn đề sử dụng thức ăn cho tôm ăn vào sản xuất, nuôi tôm thực tế tại Farm nuôi, trang trại nuôi của mình.

Hậu quả của việc vận dụng không hiệu quả việc cho tôm ăn đó là tôm nuôi chậm lớn, kéo dài thời gian nuôi, tôm phân đàn, sức khoẻ và đề kháng kém, tỷ lệ sống thấp, sản lượng nuôi thấp, kích thước tôm thu hoạch nhỏ, sử dụng nhiều thức ăn, hệ số chuyển hoá thức ăn FCR cao, giá trị hàng hoá tôm thương phẩm thấp, chi phí sản xuất cao, mô hình không có lợi nhuận.

Cho tôm ănHiệu quả sử dụng thức ăn trong nuôi tôm thể hiện thông qua đặc điểm loại thức ăn sử dụng và cách cho ăn.  Ảnh: Tép Bạc

Mặt khác, cũng cho thấy, tầm quan trọng của vấn đề này trong nuôi tôm hiện nay, bà con nuôi tôm cần quan tâm, cải thiện. Hiệu quả sử dụng thức ăn trong nuôi tôm, thông qua đặc điểm loại thức ăn sử dụng cho tôm, và cách cho tôm ăn hiệu quả.

Định lượng và sử dụng thức ăn cho tôm hiệu quả

Trở lại vấn đề định lượng và sử dụng thức ăn cho tôm hiệu quả. Khi ương tôm, thức ăn công nghiệp cho tôm postlarvae sử dụng trong giai đoạn ương gồm các size dạng bột, dạng mảnh, 1 mm. Sử dụng thức ăn công nghiệp ương tôm, hàm lượng đạm từ 38 – 40%. Ngày thứ 2, sau khi về hồ ương, cho tôm post ăn 7 – 9 lần/ngày định lượng thức ăn cho tôm post ăn 50 - 60g/100.000 post/lần; 5 ngày sau, cho tôm post ăn 300 - 400g/100.000 post/lần; Ngày thứ 10, cho ăn 500 - 600 g/100.000 post/lần; Ngày thứ 15, cho ăn 750 - 800g/100.000 giống/lần; Ngày thứ 20, cho ăn 1-1,5 kg/100.000 giống/lần; Trong giai đoạn này, bà con nên dùng tay cho tôm ăn. 

Giai đoạn nuôi tôm lứa, thời gian nuôi kéo dài 30 ngày. thức ăn cho tôm lứa sử dụng, gồm các size 1.2 mm; 1.4 mm; 1.7 mm. Hàm lượng đạm trong thức ăn từ 42 – 43%, trong giai đoạn này, định lượng thức ăn cho tôm lứa ăn 5 – 6 lần/ngày. Ngày thứ 25, cho ăn 2 - 2,5 kg/100.000 giống/lần. Ngày thứ 30 cho ăn 4 - 6 kg/100.000 giống/lần, lượng ăn trên cần căn cứ thêm trọng lượng tôm nuôi ở thời điểm hiện tại, ước lượng tỷ lệ sống tôm trong ao, sức khoẻ tôm, thời điểm tôm lột xác, chất lượng môi trường, hàm lượng các khí độc, diễn biến thời tiết, khí hậu. Bà con khi cho tôm ăn chủ động điều chỉnh theo thực tế, tăng, giảm lần ăn cho phù hợp, nếu tăng, mỗi lần tăng 300 – 500 g/ngày. 

Ao tômViệc vận dụng không hiệu quả việc cho tôm ăn mang lại nhiều ảnh hưởng xấu cho tôm. Ảnh: Tép Bạc

Giai đoạn nuôi tôm thương phẩm, thức ăn cho tôm sử dụng gồm các size 1.7 mm; 2.0 mm. Hàm lượng đạm trong thức ăn từ 43 – 45%, trong giai đoạn này, cho tôm ăn 5 – 6 lần/ngày. Canh nhá, sàng ăn, xác định nhu cầu ăn thực tế. Siphon đáy, loại bỏ chất thải ở hố ga, cân trọng lượng thân tôm, ước tỷ lệ sống tôm trong ao, điều chỉnh hợp lý lượng thức ăn cho tôm. Trung bình, cứ 1 tấn tôm, ăn trung bình 40 kg thức/ngày. Từ giai đoạn nuôi tôm lứa, tôm thương phẩm, nếu tôm khoẻ, trung bình, cứ 1 tấn tôm, cỡ tôm ≥ 100 – ≤ 150 con/kg, ăn trung bình 13 -14 kg/lần (ăn 6 lần/ngày). Tôm cỡ ≤ 100 – ≤ 80 con/kg, ăn trung bình 8-10 kg/lần (ăn 5 lần/ngày). Tôm cỡ ≤ 80 – ≤ 70 con/kg, ăn trung bình 7- 8 kg/lần (ăn 5 lần/ngày). 

Tuỳ theo hàm lượng đạm trong thức ăn, trọng lượng tôm nuôi, cho tôm ăn bằng tay hay sử dụng máy cho tôm ăn mà tỷ lệ cho ăn hàng ngày, lượng ăn hàng ngày thay đổi. Khi thức ăn có hàm lượng đạm thấp (40, 41%), tỷ lệ và lượng ăn hàng ngày cao hơn so với thức ăn có hàm lượng đạm cao (42, 43 %). 

Mô hình nuôi tômTuỳ theo hàm lượng đạm trong thức ăn, trọng lượng tôm nuôi, cho tôm ăn bằng tay hay sử dụng máy cho tôm ăn. Ảnh: Tép Bạc

Cụ thể với 100.000 post, với 3 mốc thời gian nuôi 40; 80 và 120 ngày nuôi. Dùng thức ăn có hàm lượng đạm thấp (40, 41 %), khi cho ăn bằng máy, tỷ lệ cho ăn 8.5%; 3.5% và 2.5%. Với cho ăn bằng tay, tỷ lệ cho ăn lần lượt là 6.5 %; 2.5 % và 2.0 %. Dùng thức ăn có hàm lượng đạm cao (42, 43 %), khi cho ăn bằng máy, tỷ lệ cho ăn 7.0 %; 3.0 % và 2.0 %. Với cho ăn bằng tay, tỷ lệ cho ăn lần lượt là 5.5 %; 2.0 % và 1.5 %. 

Qua đó cho thấy, có sự thay đổi đáng kể tỷ lệ cho tôm ăn giữa 2 phương thức cho tôm ăn bằng tay và cho tôm ăn bằng máy, từ đó thay đổi về lượng thức ăn sử dụng hàng ngày. 

Mặt khác, giữa thức ăn có hàm lượng đạm thấp và thức ăn có hàm lượng đạm cao có sự thay đổi về tỷ lệ cho ăn, hay tỷ lệ cho tôm ăn hàng ngày thấp hơn khi dùng thức ăn đạm cao, và khi cho tôm ăn bằng tay. 

Như vậy, trong quá trình nuôi, bà con cần điều chỉnh tỷ lệ cho tôm ăn hàng ngày theo nhu cầu thực tế, theo thời gian nuôi, theo trọng lượng tôm, theo hàm lượng đạm cụ thể và tuỳ vào phương thức cho tôm ăn bằng tay hay bằng máy chủ động điều chỉnh.

Đăng ngày 11/10/2023
Lý Vĩnh Phước @ly-vinh-phuoc

Ảnh hưởng mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng

tôm thẻ chân trắng nuôi thân canh công nghệ cao Nuôi tôm thẻ chân trắng nói chung, nuôi tôm theo hướng thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao nói riêng đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong cả nước. Việc bà con nuôi tôm mạnh dạn đầu tư công nghệ nuôi mới, con giống thương hiệu, thức ăn đạm cao, bổ xung thường xuyên chất dinh dưỡng …không ngoài mong muốn hỗ trợ tôm phát triển tốt nhất.

Tôm thẻ chân trắng
• 14:17 25/06/2024

Nuôi rươi cùng với trồng lúa: Hiệu quả kép

Rươi, một loại đặc sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, không chỉ nổi tiếng bởi hương vị độc đáo mà còn bởi giá trị dinh dưỡng và dược liệu. Nuôi rươi kết hợp với trồng lúa là một mô hình nông nghiệp sáng tạo, đem lại hiệu quả kép cho người nông dân.

Rươi
• 09:49 24/06/2024

Tạo môi trường đáy tốt cho tôm vào mùa mưa

Trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm, mùa mưa luôn mang đến nhiều thách thức. Môi trường nước và đáy ao biến đổi nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất của tôm. Vì vậy, việc tạo môi trường đáy ao tốt cho tôm vào mùa mưa là điều vô cùng quan trọng. Bài viết này Tép Bạc sẽ giúp người nuôi hiểu rõ nguyên nhân và biện pháp cụ thể để duy trì đáy ao tốt cho tôm trong mùa mưa.

Thăm nhá tôm
• 08:00 24/06/2024

Dùng muối tắm cho cá tầm mang lại lợi ích gì?

Việc tắm muối cho cá tầm có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của cá, giúp chúng loại bỏ ký sinh trùng, giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch. 

Cá tầm
• 10:05 20/06/2024

Ảnh hưởng mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng

tôm thẻ chân trắng nuôi thân canh công nghệ cao Nuôi tôm thẻ chân trắng nói chung, nuôi tôm theo hướng thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao nói riêng đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong cả nước. Việc bà con nuôi tôm mạnh dạn đầu tư công nghệ nuôi mới, con giống thương hiệu, thức ăn đạm cao, bổ xung thường xuyên chất dinh dưỡng …không ngoài mong muốn hỗ trợ tôm phát triển tốt nhất.

Tôm thẻ chân trắng
• 04:20 26/06/2024

Bối cảnh lịch sử tôm thẻ chân trắng

Tôm thẻ chân trắng có tên khoa học là Penaeus vannamei (Boone, 1931) hay còn được gọi với tên Litopenaeus vannamei, loài này thuộc họ tôm he, họ tôm này là họ tôm có nhiều loài được nuôi phổ biến trên thế giới.

Tôm thẻ
• 04:20 26/06/2024

Thành công từ mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nước ngọt

Tôm thẻ chân trắng không phải là đối tượng nuôi trồng mới, nhưng trước đây nó được nuôi trong nước mặn lợ. Mấy năm gần đây, nhiều tỉnh phía Bắc đã dần bỏ các ao hồ nuôi cá nước ngọt (vì hiệu quả kinh tế thấp, khó bán sản phẩm) để cải tạo ao nuôi tôm và cho hiệu quả tốt. Hiện nay, một số vùng nuôi nước ngọt ở Lộc Hà cũng đang đi theo xu thế đó và bước đầu thành công, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và đa dạng loài nuôi

Tôm thẻ chân trắng
• 04:20 26/06/2024

Nguồn gốc phát thải trong nuôi tôm

Nuôi tôm là một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều vùng ven biển. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, nuôi tôm cũng gây ra nhiều vấn đề về phát thải, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại phát thải trong nuôi tôm hiện nay, nguyên nhân và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, giúp bà con nông dân hiểu rõ hơn và có hướng đi bền vững cho tương lai.

Nước thải nuôi tôm
• 04:20 26/06/2024

Tồn dư lượng kháng sinh trong tôm

Nuôi tôm là một ngành kinh tế quan trọng, đặc biệt là ở nước Việt Nam ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn mà người nuôi tôm đang phải đối mặt là dư lượng kháng sinh trong sản phẩm.

Tôm thẻ
• 04:20 26/06/2024
Some text some message..