Đánh giá thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Bình Định

hội thảo bảo vệ nguồn lợi
Một số hoạt động của MCD tại Bình Định. Nguồn:bidiusta.binhdinh.gov.vn

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7, tại TP Quy Nhơn, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng Tổng cục Thủy sản, Chi cục Thủy sản Bình Định tổ chức hoạt động “Hội thảo đánh giá giữa kỳ và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải Miền Trung”. Tham gia hội thảo có 50 đại biểu từ Trung ương, các địa phương trong phạm vi thực hiện Dự án.

Tại Bình Định, MCD triển khai trên phạm vi 3 phường, xã của TP Quy Nhơn gồm Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng. Đến nay, các địa phương tham gia thành lập được 3 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn thủy sản, được giao quyền đồng quản lý khu vực biển có rạn san hô ở Bãi Dứa (Nhơn Lý), Hòn Khô (Nhơn Hải) và Hòn Nhàn (Ghềnh Ráng) với tổng diện tích hơn 26 ha.

Từ đầu năm 2022 đến nay, MCD đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Bình Định tập huấn nâng cao năng lực quản lý và truyền thông cho 25 thành viên tổ chức cộng đồng các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải và Ghềnh Ráng; tổ chức quan trắc đánh giá rạn san hô tại các khu vực biển được giao cho tổ chức cộng đồng quản lý, bảo vệ: Khu vực biển bãi Dứa xã Nhơn Lý, khu vực biển Hòn Khô Nhỏ xã Nhơn Hải và khu vực biển Hòn Nhàn phường Ghềnh Ráng. Hoạt động này nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý bảo vệ của các tổ chức cộng đồng địa phương. 

Hội thảo diễn ra với các hoạt động báo cáo kết quả giữa kỳ; chia sẻ kinh nghiệm, bài học, sáng kiến từ các địa phương trong triển khai Dự án. Tập huấn thực hiện kỹ năng đồng quản lý và triển khai kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, hội thảo cũng đã quan thực tế mô hình đồng quản lý tại xã Nhơn Hải và xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Theo báo cáo của MCD, dự án đã đi được nửa chặng đường với những nội dung: Hỗ trợ xây dựng, rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án quản lý bảo vệ nguồn lợi thuy sản  theo Luật Thủy sản 2017 tại 6 khu vực, với trọng tâm chính là giám sát số loài thủy sản và độ che phủ rạn san hô cũng như các phương án sinh kế được thí điểm. Hỗ trợ quá trình tham vấn xây dựng và hoàn thiện Dự thảo chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản  giai đoạn 2021 - 2030 và hướng dẫn kỹ thuật quốc gia và đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; phát triển mạng lưới các chuyên gia tư vấn và cộng tác viên hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đồng quản lý ở khu vực duyên hải miền Trung.

NTN @ntn
Đăng ngày: 18/07/2022

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc