Đầu tháng 3/2020, Hoa Kỳ sẽ đánh giá an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam

Cá tra
Hoa Kỳ sẽ đánh giá an toàn thực phẩm cá tra Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ ngày 2 - 13/3, Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) sẽ đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2. Đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường cá tra.

Bộ NN&PTNT cho biết, lần này FSIS sẽ đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cá thuộc bộ Siluriformes (cá da trơn), trong đó chủ yếu là cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, tháng 5/2018, FSIS đã đến vùng nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá và ghi nhận việc thực thi hệ thống kiểm soát ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá tra Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các quy định của Hoa Kỳ.

Sau khi FSIS công bố dự thảo công nhận hệ thống của Việt Nam và xin ý kiến công chúng, đến cuối tháng 10/2019, USDA đã chính thức công bố quyết định công nhận tương đương hệ thống kiểm soát ATTP cá da trơn của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Còn theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), trước đó đoàn công tác Bộ NN&PTNT đã rà soát, kiểm tra thực địa từ vùng nuôi cá tra và hệ thống các nhà máy chế biến thủy sản của 13 doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, nghề nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt nhiều bước tiến mới.

Hiện 10/10 tỉnh/thành có vùng nuôi cá tra có kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Mặt khác thực hiện quan trắc kiểm soát môi trường nước, Tổng cục Thủy sản và Ủy hội sông Mekong thực hiện quan trắc tại các điểm đầu nguồn sông Mekong. Các địa phương đảm nhiệm quan trắc vùng nuôi, còn cơ sở ao nuôi thì quan trắc tại các ao nuôi. Riêng về thức ăn thủy sản cho cá tra: 100% cơ sở SX thức ăn công nghiệp được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện SX kinh doanh và 100% cơ sở nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp.

Để kiểm soát yếu tố đầu vào, 100% doanh nghiệp chế biến có vùng nuôi cá tra thương phẩm riêng hoặc mua nguyên liệu từ cơ sở nuôi gia công hoặc liên kết chuỗi. 100% cơ sở nuôi được kiểm soát về ATTP theo Luật ATTP, 70% diện tích cơ sở nuôi đạt chứng nhận GAP. Trong đó, đáp ứng điều kiện truy xuất nguồn gốc có 4.860 ao nuôi được cấp mã số nhận diện, quản lý phần mềm trên website (http://dulieucatra.mard.gov.vn/General/login/default.aspx).

Bộ NN&PTNT cũng khẳng định, Hoa Kỳ đã công nhận sản phẩm cá tra Việt Nam sản xuất tương đương trình độ quốc tế. Cả quá trình sản xuất, thu hoạch, vận chuyển, sơ chế, chế biến Việt Nam làm rất tốt ở trình độ cao.

Khi Hoa Kỳ tiến hành kiểm tra lần thứ 2 cũng là cơ hội để Việt Nam kiểm tra, cơ cấu lại sản xuất cao hơn để sắp tới có thêm nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ hưởng thuế suất bằng 0%, phát huy lợi thế tiềm năng rất lớn.

Để chuẩn bị đón đoàn công tác của Hoa Kỳ, Bộ NN&PTNT yêu cầu doanh nghiệp rà soát, cải thiện điều kiện đảm bảo ATTP, chương trình quản lý chất lượng và hồ sơ thực hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, sơ chế, chế biến cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp chủ động cử cán bộ phối hợp với cơ quan quản lý nuôi trồng ở địa phương để rà soát điều kiện đảm bảo ATTP, hồ sơ quản lý ao nuôi tại các cơ sở cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến. Đối với doanh nghiệp có lô hàng bị FSIS cảnh báo, cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ, bao gồm văn bản cảnh báo, báo cáo điều tra nguyên nhân, kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục và các bằng chứng cụ thể để chứng minh.

Phúc Nguyên
Thời báo tài chính Việt Nam
Đăng ngày: 28/02/2020

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc