Hà Tĩnh đẩy nhanh Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp, thủy sản

điều tra viên
Điều tra viên thu thập số liệu ở cơ sở

Theo ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, để thực hiện cuộc Tổng điều tra, ngoài thành viên BCĐ các cấp, toàn tỉnh đã huy động 239 người làm giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện, 419 người làm tổ trưởng tổ điều tra và 2.388 người làm điều tra viên.

Tính đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã tiến hành điều tra 313.804/318.789 phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ (đạt tỷ lệ 98,44%), 233/262 phiếu thu thập thông tin về trang trại (đạt tỷ lệ 88,93%), 209/230 phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã (đạt tỷ lệ 90,87%), 1.320/1.503 phiếu thu thập thông tin về kinh tế hộ nông thôn (đạt tỷ lệ 87,82%).

Một số huyện thực hiện điều tra đạt tiến độ cao như: Vũ Quang, Đức Thọ, Thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên.

Theo tiến độ cuộc Tổng điều tra, Hà Tĩnh đang tiến hành quy trình nghiệm thu (quy trình thứ 6 trong 6 quy trình thực hiện Tổng điều tra). Dự kiến ngày 5/8 sẽ hoàn thành nghiệm thu cấp xã, từ 11/8 – 20/8 sẽ tiến hành nghiệm thu cấp huyện và tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh để bàn giao kết quả cho Tổng cục thống kê.

Theo dự kiến, tháng 12/2016, Cục thống kê Hà Tĩnh sẽ công bố nhanh kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016.

Phan Trâm
Báo Hà Tĩnh, 26/07/2016
Đăng ngày: 27/07/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc