Hậu Giang quy hoạch 1.000ha nuôi cá tra đến năm 2020

Hậu Giang quy hoạch 1.000ha nuôi cá tra đến năm 2020
Ảnh minh họa

Theo Quy hoạch của tỉnh Hậu Giang, đến năm 2015, tổng diện tích quy hoạch nuôi cá da trơn là 750ha, trong đó cá tra là 700 ha và đến năm 2020 tổng diện tích nâng lên 1.090 ha, trong đó cá tra là 1.000ha.

Ước tổng sản lượng cá da trơn đạt hơn 152.000 tấn, trong đó cá tra chiếm đến hơn 98%; giá trị sản xuất đến năm 2020 hơn 3.800 tỷ đồng và nhu cầu lao động lên đến hơn 6.000 người.Việc quy hoạch sản xuất này là cơ sở cần thiết nhằm tạo động lực cho nghề nuôi cá da trơn của Hậu Giang phát triển một cách toàn diện. Đặc biệt là xây dựng kế hoạch phát triển ngành theo hướng hiệu quả - bền vững thông qua giải pháp khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá da trơn theo hướng tập trung và tạo sự gắn kết giữa các thành phần kinh tế theo mối liên kết “4 nhà”.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản Hậu Giang đã công bố quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá da trơn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tại các huyện, thị xã trong vùng quy hoạch là Châu Thành, Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.

Thời gian tới, Chi cục Thủy sản Hậu Giang sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát đầu vào vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản như: giống, thức ăn, chế phẩm sinh học cải tạo môi trường ao nuôi,… Hoàn chỉnh các chương trình phát triển thủy sản trong năm 2013 để tạo cơ sở và giải pháp giúp phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Được biết, năm 2012, tổng diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là hơn 11.000 ha, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng sản lượng thu được trong năm đạt hơn 86.000 tấn, vượt 24,9% so với cùng kỳ.

baodientu.chinhphu.vn
Đăng ngày: 29/01/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc