Hội thảo cấp vùng “Xây dựng Thông tư liên tịch về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

hoi thao

Trong 3 ngày 26-28/8/2013, tại TP. Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo cấp vùng “Xây dựng Thông tư liên tịch về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” với sự tham gia của các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Đây là Hội thảo nối tiếp hai Hội thảo cấp vùng đã được tổ chức tại Hải Phòng và Bình Định cho các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Mục tiêu của Hội thảo là lấy ý kiến của các địa phương về việc ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng hiện có, thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giảm chi phí phục vụ công tác quản lý.

Chủ trì Hội thảo là ông Nguyễn Minh Nhạn, Ủy viên ban cán sự, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phần tham dự Hội thảo là các đồng chí đại diện Bộ Nội vụ, Lãnh đạo các Tổng cục, các cục, vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trên 150 đại biểu là Lãnh đạo, đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ của 19 tỉnh, thành phố các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ.

PNT
Tổng cục thủy sản
Đăng ngày: 28/08/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc