Kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016

chài tôm
Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ tại các tỉnh ĐBSCL. Nhiều vùng nuôi tôm bị nhiễm mặn cao dẫn đến chậm lớn, phát sinh dịch bệnh. Để đạt mục tiêu kế hoạch đặt ra cho cả năm 2016, Bộ Nông nghiệp vừa ban hành Quyết định số 3177/QĐ-BNN-TCTS, ngày 29/7/2016, về kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, tổng diện tích thả nuôi 6 tháng đầu năm 2016 đạt 619.126 ha; sản lượng tôm nuôi 6 tháng đầu năm đạt 191.560 tấn bằng 28% kế hoạch năm 2016, trong đó: sản lượng tôm sú đạt 112.462 tấn; tôm thẻ chân trắng đạt 79.098 tấn.

Để nâng cao hiệu quả nuôi tôm nước lợ, đảm bảo phát triển sản xuất và duy trì mục tiêu tăng trưởng, đạt mục tiêu đề ra cho ngành tôm nước lợ trong năm 2016 (tổng diện tích nuôi tôm nước lợ là 683.422 ha, tổng sản lượng đạt 680.000 tấn). Bộ Nông nghiệp &PTNT vừa ban hành Quyết định số 3177/QĐ-BNN-TCTS, về triển khai kế hoạch hành động phát triển nuôi tôm nước lợ 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2016, Tổng cục Thủy sản cần phối hợp các đơn vị và địa phương nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sau:

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương phối hợp triến khai thực hiện, phát triển sản xuất và tiêu thụ. Xây dựng chương trình phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ, kiểm soát dịch bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch. Tăng cường quan trắc môi trường và dịch bệnh tại các vùng nuôi. Đẩy mạnh thả nuôi tại những vùng đã được quy hoạch, có điều kiện tự nhiên thuận lợi, có lợi thế cạnh tranh. Tổ chức các đợt thanh kiểm tra đột xuất, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh vật tư thủy sản vi phạm.

Tăng cường liên kết trong sản xuất, nhân rộng các hình thức hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm nước lợ, mô hình nuôi tôm hiệu quả. Xây dựng các chương trình tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trên các thương tiện thông tin đại chúng.

Áp dụng các giải pháp kỹ thuật, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng sản phẩm tôm giống. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao năng suất và sản lượng tôm sú vùng nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến tại ĐBSCL. Đồng thời, kết hợp nâng cao năng suất, sản lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại với phát triển thị trường tiêu thụ để thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững. Phối hợp với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thực hiện các giải pháp thị trường tiêu thụ tôm, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu và thị trường.

Đề xuất với Chính phủ, chính quyền các địa phương triển khai một số chính sách tín dụng phù hợp đề hỗ trợ doanh nghiệp và người nuôi khi gặp khó khăn về vốn, tiếp tục thực hiện chương trình bảo hiểm đối với con tôm.

Văn Thọ
Fistenet, 02/08/2016
Đăng ngày: 04/08/2016

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc