Khánh Hòa: Thông báo lịch thời vụ nuôi tôm năm 2019

Khánh Hòa: Thông báo lịch thời vụ nuôi tôm năm 2019
Ảnh: NNPTNT Khánh Hòa

Để chủ động mùa vụ nuôi tôm nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Lịch thả nuôi tôm

Đối với nuôi tôm sú: Thời gian bắt đầu thả giống từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019, trong đó:

+ Nuôi theo phương thức thâm canh, bán thâm canh: Thời gian thả giống từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019, mật độ thả từ 15 - 25 con/m2.

+ Nuôi theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến: ở các khu vực không nuôi bán thâm canh và thâm canh được nên nuôi kết họp đa dạng sinh học như tôm sú với cá dìa, các măng, cá đối mục, hoặc cá rô phi, hải sâm, rong câu... Thời gian thả giống từ tháng 3-8 năm 2019, mật độ thả 5 - 10 con/m2, thả giống và thu hoạch theo phương thức đánh tỉa thả bù hoặc thu toàn bộ tùy thuộc vào từng mô hình thực hiện.

Ở địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn nước đảm bảo có thể thả giống đến cuối tháng 9 năm 2019.

Đối với nuôi tôm chân trắng: Thời gian thả giống bắt đầu từ nửa cuối tháng 02 đến tháng 9 năm 2018, trong đó:

+ Nuôi theo phương thức thâm canh, bán thâm canh: nên áp dụng cho những ao lót bạt (thả giống mật độ cao ừên 100 con /m2); hoặc ao đất có sự đầu tư cơ sở vật chất, trang

thiết bị hiện đại và công nghệ nuôi mới, tiên tiến; xây dựng hệ thống mương cấp, thoát nước riêng biệt, có ao xử lý nước thải, bùn thải trước khi đưa ra môi trường bên ngoài.

+ Nuôi theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến: nên áp dụng cho những ao đât, ít có sự đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị. Có thể nuôi kết hợp đa dạng sinh học như: tôm chân trăng với cá rô phi trong ao chứa lắng, tôm với cua,...

Một số lưu ý

Đối với mô hình nuôi tôm sú TC-BTC chỉ nên nuôi 01 vụ/năm, nuôi tôm chân trắng TC-BTC và tôm sú QCCT chuyên tôm nuôi 02 vụ/năm. Có khoảng thời gian ngắt vụ giữa các vụ nuôi là 01 tháng đôi với những ao nuôi hiệu quả và 02 tháng đối với những ao nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh hoặc thả nuôi các đối tượng khác (cá chẽm, cá mú, rô phi đơn tính rong câu, hải sâm...) đê diệt mầm bệnh, tăng thu nhập, cải tạo môi trường.

Đối với những vùng nuôi cao, ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt có thể thả tôm giống vào vụ 3.

Căn cứ vào khung mùa vụ chung của tỉnh và tình hình thực tế ở từng vùng nuôi các địa phương xây dựng lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ cụ thể cho vùng nuôi thuộc địa bàn quản lý.

Đối với những cơ sở nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo không chịu ảnh hưởng của thời tiết; chủ động kiểm soát hoàn toàn các yếu tố môi trường, dịch bệnh có thể thả giống quanh năm.

Khuyến cáo

Trước khi thả tôm 5 - 10 ngày các hộ nuôi tôm cần theo dõi diễn biến thời tiết nếu thời tiết không thuận lợi cho tôm nuôi thì nên tạm dừng thả giống hoặc lấy ý kiến tư vấn của cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Người nuôi nên ương dưỡng 2 - 3 giai đoạn và sử dụng con giống cỡ lớn để thả nuôi thương phẩm.

Các hộ nuôi trong cùng khu vực có chung hệ thống cấp và thoát nước (tổ cộng đồng) thì nên tổ chức nạo vét kênh mương để tăng khả năng cấp thoát nước khu vực nuôi của mình. Nên thả giống đồng loạt tại các vùng nuôi tôm tập trung.

Sử dụng các loại thức ăn, hóa chất, thuốc thú y và chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nằm trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

Trong quá trình nuôi không dùng các loại hóa chất và kháng sinh cấm sử dụng theo quy định hiện hành (Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đổi với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam).

Các cơ sở nuôi/vùng nuôi nên liên kết với Hiệp hội tôm giống/Cơ sở sản xuất giống nằm trong chương trình giám sát dịch bệnh, có uỵ tín để cung ứng giống; ký kết hợp đồng để tăng trách nhiệm của người sản xuất giống, đồng thời giúp cho việc quản lý chất lượng giống từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ được tốt hơn.           '

SNNPTNT Khánh Hòa
Đăng ngày: 18/01/2019
Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios