Mức thu phí mới trong quản lý nuôi trồng thủy sản từ 01/02/2022

nuôi trồng thủy sản
Mức thu phí mới trong nuôi trồng thủy sản. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản.

Theo Thông tư mới này, mức thu phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản như sau:


Trước đây, theo Thông tư 284/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 09/2019/TT-BTC, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản là 470.000 đồng + Số lượng mẫu x 80.000 đồng.

Với phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản với cơ sở không có hoạt động sản xuất là 1,5 triệu đồng/lần (Thông tư mới không còn quy định về loại phí này).

Ngoài ra, Thông tư 284/216/TT-BTC cũng không còn quy định về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Linh Trang
Luật Việt Nam
Đăng ngày: 25/12/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc