Nghệ An: Nuôi cá rô phi Đường Nghiệp trong lồng nhựa

Nghệ An: Nuôi cá rô phi Đường Nghiệp trong lồng nhựa
Nuôi cá rô phi theo quy trình VietGAP cho hiệu quả khá

Đây là mô hình được huyện Anh Sơn triển khai thử nghiệm từ tháng 4; nuôi theo quy trình VietGAP; cho hiệu quả khá.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (thôn 5, xã Đức Sơn) một trong những hộ tham gia mô hình cho biết, các hộ nuôi được hỗ trợ 50% lồng nhựa, 50% con giống, 40% thức ăn hỗ trợ 69,2 triệu từ nguồn hỗ trợ sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh. Cùng đó, Công ty TNHH dịch vụ, công nghệ nuôi trồng thủy sản hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi theo quy trình VietGAP.

Với quy mô 200 m3 chia làm 4 lồng nhựa, anh Ngọc thả nuôi 4.000 con giống thuộc đời con lai F1 nguồn gốc Philippines có tỷ lệ con đực cao. Trọng lượng cá lúc thả 300 - 400 con/kg, mật độ 20 con/m2, tỷ lệ cá sống 98%. Cá rô phi Đường Nghiệp lớn tương đối nhanh gấp 1,4 - 1,6 lần; sau 6 tháng chăm sóc, cá đạt 0,8 - 0,9 kg/con và anh Ngọc thu hoạch sản lượng 3,5 tấn. Sau khi trừ chi phí, lãi trên 46 triệu đồng.

Hiện nay, cá rô phi Đường Nghiệp là đối tượng nuôi chính trên thế giới và được chọn là đối tượng số một cho nghề nuôi cá rô phi sạch xuất khẩu ở nước ta. Qua theo dõi mô hình thí điểm cho thấy, nuôi cá rô phi dòng Đường Nghiệp cho năng suất, sản lượng cao gấp nhiều lần so với các đối tượng nuôi truyền thống.

Vân Anh
TSVN
Đăng ngày: 23/10/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc