Nghiên cứu chất lượng nước và tôm tự nhiên trong các mô hình tôm rừng ở Cà Mau

mo hinh tom rung
Mô hình kết hợp nuôi tôm và bảo vệ rừng ngập mặn theo tỉ lệ tại huyện Ngọc Hiển, Cà Mau (Ảnh:ThienNhien.Net)

Nghiên cứu do các tác giả Trần Ngọc Hải, Trần Minh Nhứt - Khoa Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ và Amaratne Yakupitiyage - Viện Công Nghệ châu Á, Thái Lan thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại cây rừng (đước, mắm, giá, dừa lá) và các độ tuổi rừng đước khác nhau lên môi trường nước và tôm tự nhiên trong mô hình tôm rừng kết hợp đưa ra định hướng phát triển nghề nuôi tôm sinh thái trong vùng.

Đề tài được thực hiện tại  Lâm-Ngư Trường 184, tỉnh Cà Mau từ tháng 2 đến tháng12/2003. Tổng cộng có 18 vuông tôm - rừng  được chọn nghiên cứu bao gồm: 3 vuông có rừng đước 5 tuổi; 3 vuông có rừng đước 10 tuổi; 3 vuông có rừng đước 15 tuổi; 3 vuông có rừng hỗn hợp mắm-giá tự nhiên; 3 vuông có dừa lá tự nhiên; 3 vuông không có rừng (Rừng đước trồng đã khai thác toàn bộ 2 năm trước đó, lúc rừng đạt 15 tuổi) và 5 điểm ở kênh và sông. Các chi tiết về các vuông. Mẫu nước được thu từ 18 vuông và 5 điểm ở sông trước các vuông 1, 4, 7, 12, 13. Mỗi tháng thu 1 lần vào trước kỳ thay nước, thời gian thu mẫu từ 7 đến 12 giờ. Các yếu tố và phương pháp phân tích như (APHA, 1989), pH, COD, H2S, Nitrite, TAN, Phosphate, Tannin, Fe2+, TOM. Chlorophyll-a, phân tích bằng cách chiết xuất với Aceton và so màu bằng máy quang phổ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các yếu tố thủy, lý, hóa, sinh sai khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa các mô hình tôm - rừng, nhưng biến động rất lớn theo mùa. Chất lượng nước vẫn đảm bảo cho nghề nuôi tôm sinh thái. Tuy nhiên, nước mương xấu hơn vào mùa mưa. Điều này cần có giải pháp thỏa đáng. Năng suất tôm tự nhiên ở vuông tôm không có rừng khác biệt không ý nghĩa thống kê so với vuông có rừng. Vuông có dừa nước vẫn cho năng suất tốt so với rừng đước hay mắm-giá. Điều này cho biết có những yếu tố khác tác động lớn đối với tôm hơn là lá rừng và chất lượng nước. Từ đó cho thấy triển vọng tốt để phát triển nuôi tôm sinh thái nếu mô hình được quản lý tốt.    

ctu.edu.vn
Đăng ngày: 26/09/2012

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc