Nuôi hải sâm (Apostichopus japonicus) bằng tinh bột ngô

Nuôi hải sâm (Apostichopus japonicus) bằng tinh bột ngô
Nuôi hải sâm (Apostichopus japonicus) bằng tinh bột ngô

Gần đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã có công bố tinh bột ngô có thể thay thế các nguyên liệu thức ăn truyền thống khi nuôi Hải sâm. Trong đó, việc thay thế tảo mơ S. muticum với 114 g/kg tinh bột ngô là tối ưu nhất.

Một thí nghiệm kéo dài 70 ngày đã được tiến hành để kiểm tra chế độ dinh dưỡng và tỉ lệ tinh bột ngô đối với hải sâm Nhật bản (Apostichopus japonicus).

Hải sâm Nhật bản được cho ăn bởi 18 chế độ ăn khác nhau với một trong ba loài thực vật lớn bao gồm tảo mơ (Sargassum muticum), rong câu (Gracilaria lemaneiformis) và rau diếp biển (Ulva lactuca) và sáu cấp độ (0, 50, 100, 200, 300 và 400 g/kg thức ăn) cùng với tinh bột ngô thay thế cho mỗi loại rong biển.

 nuôi hải sâm, nguyên liệu thức ăn, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thủy sản, bột ngô, rong biển, bột ngô trong nuôi hải sâm

Rong câu, rau diếp biển, bột tảo mơ

Kết quả

Kết quả cho thấy sự đóng góp tương đối lớn của tinh bột ngô vào sự tăng trưởng của Hải sâm (A. japonicus) không tăng đều, thậm chí giảm nhẹ với mức tinh bột ngô tăng lên quá cao. Sự đóng góp của tinh bột ngô đối với A. japonicus trong khẩu phần chứa tảo mơ S. muticum cao hơn khẩu phần ăn có chứa rong câu G. lemaneiformis với hàm lượng tinh bột ngô tương ứng hoặc chứa rau diếp biển U. lactuca với tỷ lệ thay thế 200 – 400 g/kg.

Sự tăng trưởng của Hải sâm A. japonicus tăng lên đáng kể đầu tiên và sau đó giảm với mức tinh bột bắp tăng, bất kể các loài thực vật thay thế khác nhau.

Kết luận

Tinh bột ngô có thể thay thế lên đến 200 g/kg thức ăn cùng với rong câu G. lemaneiformis hoặc rau diếp biển U. lactuca, thậm chí lên đến 300 g/kg so với tảo mơ S. muticum mà không ảnh hưởng đến hiệu suất tăng trưởng của Hải sâm. Dựa trên mô hình hồi quy đa thức, các nhà khoa học kết luận việc thay thế tảo mơ  S. muticum với 114 g/kg tinh bột ngô là tối ưu cho Hải sâm A. japonicus.

Báo cáo Onlinelibrary

TRỊ THỦY Lược dịch
Đăng ngày: 28/11/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc