Nuôi tôm kết hợp cá rô phi – Giải pháp phát triển bền vừng nghề nuôi tôm

mô hình kết hợp tôm chân trắng với cá rô phi
Thu hoạch tôm nuôi tại mô hình kết hợp tôm chân trắng với cá rô phi

Được sự thống nhất của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Phú Yên, Trạm Khuyến nông Khuyến ngư thành phố Tuy Hòa đầu tư, nghiên cứu, thực hiện sáng kiến “Nuôi tôm chân trắng kết hợp cá rô phi ” tại phường Phú Đông.

Mô hình có quy mô 5.600 m2, chia làm 2 ao, ao nhỏ có diện tích 600 m2, nuôi quảng canh cá rô phi, ao lớn có diện tích 5.000 m2, nuôi tôm chân trắng kết hợp cá rô phi.

Vụ II năm 2012, mô hình nuôi cá rô phi lãi 30 triệu đồng và làm sạch môi trường ao nuôi. Vụ I năm 2013, mô hình nuôi tôm chân trắng lãi 300 triệu đồng.

Qua thời gian thực hiện sáng kiến và theo các tài liệu khoa học, chúng tôi nhận thấy: Tôm chân trắng là đối tượng nuôi đòi hỏi môi trường thật trong sạch, thích hợp nhiệt độ thấp(27 - 30oC), chịu được trong môi trường có pH cao hơn 8,5 nhưng không chịu được trong môi trường pH thấp hơn 7,5, tôm sống và hoạt động mạnh ở mọi tầng nước, nó ăn bất cứ thứ gì bắt được trong ao nuôi nên trong điều kiện môi trường trong sạch tôm sẽ tăng trưởng nhanh, thời gian vụ nuôi ngắn (khoảng 3 tháng), hiệu quả, tùy điều kiện thiết bị và trình độ kỹ thuật người nuôi có thể nuôi ở mật độ cao.

Trong ao nuôi tôm, vi khuẩn vibrio và hầu hết các vi khuẩn gây bệnh tôm là vi khuẩn gram âm nhưng trong ao nuôi cá rô phi quần thể vi khuẩn chiếm ưu thế lại là vi khuẩn gram dương. Vì vậy, việc nuôi tôm kết hợp cá rô phi sẽ tạo môi trường trong sạch, ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của các vi khuẩn gây bệnh tôm. Ngoài ra, cá rô phi còn giúp ổn định tảo, ổn định các chỉ tiêu môi trường: pH, ôxy hòa tan, NH3…, giúp tôm nuôi khỏe mạnh, ăn nhanh hết thức ăn, chóng lớn.

Phương thức nuôi tôm kết hợp cá rô phi dễ áp dụng, hiệu quả, phù hợp với trình độ kỹ thuật của người dân. Tuy nhiên, hiện nay phương thức này còn nhiều vướng mắc cần được các cơ quan quản lý chuyên ngành quan tâm giải quyết, đáng chú ý là:

- Việc tiêu thụ cá chưa được thuận lợi, chưa ổn định.

- Một số hộ dân thiếu ý thức quản lý cộng đồng, tôm nuôi bị bệnh đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy ... không xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu đã xã thải ra môi trường làm bệnh dịch lây lan lại càng không xử lý được, không ngăn chặn được dịch bệnh.

Nếu các vướng mắc này được tổ chức giải quyết đồng bộ, kịp thời, triệt để thì phương thức “ Nuôi tôm kết hợp cá rô phi ” sẽ là một trong các giải pháp tốt nhất để phát triển nghề nuôi tôm an toàn, hiệu quả và bền vững.

KS. Huỳnh Văn Vũ Trạm KN – KN TP Tuy Hòa, Phú Yên
Đăng ngày: 15/05/2013