Sản lượng bột cá tăng 5% và dầu cá tăng 8%

dầu cá
Dầu cá là loại dầu có nguồn gốc từ các mô của những con cá chứa dầu như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ, cá trích, cá tuyết. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu mới nhất từ IFFO, tổ chức nguyên liệu biển, sản lượng bột cá năm 2021 đã tăng 5%, trong khi sản lượng dầu cá tăng 8% so với năm 2020.

Tổng sản lượng của các quốc gia được xem xét trong báo cáo của IFFO trong 10 tháng đầu năm 2021 cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Về bột cá, Peru, Chile và Ấn Độ tiếp tục là những quốc gia duy nhất báo cáo sản lượng năm 2021 cao hơn vào so với cùng kỳ năm 2020.

bột cá
Việt Nam nhiều cá nhưng sản lượng và chất lượng bột cá còn thấp. Ảnh minh họa

Tương tự, về dầu cá, Peru, Chile, Ấn Độ là những khu vực cho đến nay đã cố gắng cải thiện sản lượng trong 10 tháng đầu năm nay.

Trung Quốc: Nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh từ ngành chăn nuôi lợn, sản lượng thức ăn thủy sản tăng. Nuôi trồng thủy sản hiện đang trong thời kỳ trái vụ, nhưng sản lượng thức ăn thủy sản đã tăng lên so với cùng kỳ vào tháng 10 năm 2021. Giá thủy sản trung bình tăng so với cùng kỳ năm ngoái, được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch tốt. Giá tôm nhìn chung vẫn ổn định tại các vùng nuôi chính.

VASEP
Đăng ngày: 14/12/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc